ครม.ผ่านร่างเลื่อนไหลเงินเดือนครู รื้อเกณฑ์ก.ค.ศ.รักษาสิทธิขึ้นบัญชี
  ข่าวทั้งหมด
4 กรกฎาคม 2555

      

ครม.ผ่านร่างเลื่อนไหลเงินเดือนครู รื้อเกณฑ์ก.ค.ศ.รักษาสิทธิขึ้นบัญชี

 

          ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่  3 ก.ค.ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือขั้นต่ำกว่า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ตามที่ ศธ.เสนอ ซึ่งจะมีผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับขวัญกำลังใจ และสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรมเสมอภาคกันยิ่งขึ้น ดังนี้ 1. ครูผู้ช่วยเมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดโดยไม่ต้องใช้ตารางเทียบขั้นเงินเดือนเหมือนเดิม 2. กรณีครูผู้ช่วยเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยแล้วให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยได้ โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม รวมทั้งกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาทด้วย เช่น ข้าราชการครูวุฒิปริญญาเอกเมื่อเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย หรืออัตรา 17,690 บาท เมื่อมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ไปรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในอัตรา 17,910 บาท และเลื่อนสูงต่อไปได้ และ 3. ครูที่เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.2 และ คศ.3 หรือ คศ.4 จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนต่อไปได้ โดยให้ไปรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้อีกหนึ่งอันดับ ซึ่ง ศธ.จะเร่งส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป
          รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า ตนได้มอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับแก้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งสาระหลักที่จะให้ปรับแก้เป็นเรื่องของการเลือกบรรจุและแต่งตั้ง โดยปรับแก้ไม่ให้ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ถูกตัดสิทธิหากไม่สามารถที่จะเลือกบรรจุแต่งตั้งในโรงเรียนที่เลือกไว้ได้ เนื่องจากการสอบขึ้นบัญชีมีระยะเวลา 2 ปี ดังนั้นจึงไม่ควรจะมาตัดสิทธิกันเพียงวันเดียว เพราะสาเหตุที่ผู้สอบขึ้นบัญชีไม่สามารถเลือกโรงเรียนที่จะบรรจุได้ ซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อรักษาสิทธิของข้าราชการครูฯที่สอบขึ้นบัญชีได้
          "การให้ปรับแก้หลักเกณฑ์ดังกล่าว เพราะมีผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ในคราวนี้ได้ร้องเรียนมาที่ผม ซึ่งผมก็ได้แจ้งไปว่าไม่สามารถปรับแก้ได้ในครั้งนี้ จึงให้ปรับหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อไป ส่วนกรณีมีผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ไปฟ้องร้องศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ ก.ค.ศ.หรือ สพฐ.ไม่ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีในเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ แต่ไม่ได้เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งและขอให้ออกคำสั่งให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูฯ นั้น เป็นสิทธิที่จะดำเนินการได้ แต่ ศธ.คงจะไปพิจารณาช่วยเหลืออะไรไม่ได้ ดังนั้นคงต้องรอฟังคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง" ศ.ดร.สุชาติ กล่าว.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
163 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์