กองทุนเลี้ยงชีพพนักงาน มรภ.หัก+สมทบ 3:3 กินยาวเกษียณ
  ข่าวทั้งหมด
19 มิถุนายน 2555

      

กองทุนเลี้ยงชีพพนักงาน มรภ.หัก+สมทบ 3:3 กินยาวเกษียณ

 

          นายพิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(มสด.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนในฐานะตัวแทนอธิการบดี มสด.ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.มรภ.) ให้เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศนั้น ในการประชุม ทปอ.มรภ. เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ว่าขณะนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สมัครใจเข้าร่วมการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน32 แห่ง และได้คัดเลือกให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดเป็นบริษัทจัดการกองทุน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เข้าร่วมจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องแต่งตั้งกรรมการ 2 คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนฯพร้อมออกระเบียบเบิกจ่ายเงินสมทบ ชี้แจงประโยชน์และรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้ากองทุนรวม เป็นต้น
          "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะมีลักษณะ เดียวกับกองทุน กบข. คือจะทำการหักเงินจากตัวบุคคล 3% ของเงินเดือน และมหาวิทยาลัย สมทบให้อีก 3%ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดเอง ถือว่าเป็นสวัสดิการหลังเกษียณอายุ เสียชีวิต หรือลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง ที่จัดตั้งกองทุนดังกล่าว แต่มีวิธีการดำเนินงานแตกต่างกัน แต่เมื่อมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่เป็นกองทุนกลางสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ก็จะมีข้อดีเรื่องของดอกผลที่จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของสมาชิก แต่ก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงานว่าจะเข้าร่วมกองทุนเดิม หรือกองทุนกลางซึ่งขณะนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 แห่งที่ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนเสร็จสิ้นและเริ่มส่งเงินเข้ากองทุนแล้วส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ" นายพิทักษ์ กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
119 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์