กองทุนเลี้ยงชีพพนักงาน มรภ.หัก+สมทบ 3:3 กินยาวเกษียณ
  ข่าวทั้งหมด
19 มิถุนายน 2555

      

กองทุนเลี้ยงชีพพนักงาน มรภ.หัก+สมทบ 3:3 กินยาวเกษียณ

 

          นายพิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(มสด.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนในฐานะตัวแทนอธิการบดี มสด.ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.มรภ.) ให้เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศนั้น ในการประชุม ทปอ.มรภ. เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ว่าขณะนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สมัครใจเข้าร่วมการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน32 แห่ง และได้คัดเลือกให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดเป็นบริษัทจัดการกองทุน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เข้าร่วมจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องแต่งตั้งกรรมการ 2 คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนฯพร้อมออกระเบียบเบิกจ่ายเงินสมทบ ชี้แจงประโยชน์และรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้ากองทุนรวม เป็นต้น
          "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะมีลักษณะ เดียวกับกองทุน กบข. คือจะทำการหักเงินจากตัวบุคคล 3% ของเงินเดือน และมหาวิทยาลัย สมทบให้อีก 3%ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดเอง ถือว่าเป็นสวัสดิการหลังเกษียณอายุ เสียชีวิต หรือลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง ที่จัดตั้งกองทุนดังกล่าว แต่มีวิธีการดำเนินงานแตกต่างกัน แต่เมื่อมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่เป็นกองทุนกลางสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ก็จะมีข้อดีเรื่องของดอกผลที่จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของสมาชิก แต่ก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงานว่าจะเข้าร่วมกองทุนเดิม หรือกองทุนกลางซึ่งขณะนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 แห่งที่ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนเสร็จสิ้นและเริ่มส่งเงินเข้ากองทุนแล้วส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ" นายพิทักษ์ กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
594 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์