รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศอิตาลี
  ข่าวทั้งหมด
12 มิถุนายน 2555

      
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ของสถาบัน MIB School of Management ประเทศอิตาลี
------------------

สถาบัน MIB School of Management เมืองตริเอสเต ประเทศอิตาลี ได้เสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (MBA in International Business) เปิดการเรียนการสอนเดือนกันยายน ๒๕๕๕ โดยจะต้องส่งเอกสารการสมัครโดยตรงไปยังสถาบัน MIB School of Management ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒. หลักสูตรปริญญาโทด้านการท่องเที่ยว (International Master in Tourism & Leisure) เปิดการเรียนการสอนเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ โดยจะต้องส่งเอกสารการสมัครโดยตรงไปยังสถาบัน MIB School of Management ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
๓. หลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย (Master in Insurance and Risk Management) เปิดการเรียนการสอนเดือนมกราคม ๒๕๕๖ โดยจะต้องส่งเอกสารการสมัครโดยตรงไปยังสถาบัน MIB School of Management ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (มีใบรับรองผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ PTE) และมีประสบการณ์ในการทำงาน

อนึ่ง สถาบัน MIB School of Management เป็นสถาบันการศึกษาด้านการจัดการที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอิตาลี โดยในปี ๒๕๕๕ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ ๓๖ ของยุโรปในด้านการมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและความก้าวหน้าด้านวิชาชีพของบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.mib.edu และ www.mib.edu/imtl และสอบถามข้อมูลได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sepic@mib.edu อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

-------------------------


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักความสัมพันธ สำนักงานปลัดกระท
94 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์