แปลหลักสูตรฝรั่งเศสประยุกต์ใช้อาชีวศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
7 มิถุนายน 2555

      

แปลหลักสูตรฝรั่งเศสประยุกต์ใช้อาชีวศึกษา

 

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงการศึกษาดูงานร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ รวมถึงผู้บริหารซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในเชิงนโยบายการศึกษาของไทย ที่มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี (Institut Universitaire de Technologie : IUT) และที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา Lycee Touchard-Washington ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส พบว่า สถาบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและอาชีพของฝรั่งเศสมีจุดเด่นเรื่องของเครือข่ายวิทยาลัยที่มีอยู่ทั่วประเทศ และมีหลักสูตรหลากหลายกว่า 1,600 หลักสูตร ซึ่งสามารถประกอบอาชีพได้จริงอาทิ ช่างทำฟันปลอม การดูแลสุขภาพเท้า เป็นต้น และการบริหารงาน ของสถาบันการศึกษา ก็มีจุดเด่นที่ประธานบอร์ดจะมาจากภาคอุตสาหกรรม ประธานบริษัทขนาดใหญ่ ทำให้การผลิตกำลังคนตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
          "ผมมีแนวคิดที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ โดยจับคู่กับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อให้มีความร่วมมือทำงานอย่างเป็นระบบในลักษณะโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ขณะเดียวกันจะใหัผู้เชี่ยวชาญแปลหลักสูตรของฝรั่งเศส เพื่อมาศึกษาว่าสามารถปรับใช้กับอาชีวศึกษาไทยได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากขณะนี้เรากำลังปรับปรุงหลักสูตรปวช. และปวส.ซึ่งเน้นสมรรถนะเป็นหลัก" นายชัยพฤกษ์ กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์