แปลหลักสูตรฝรั่งเศสประยุกต์ใช้อาชีวศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
7 มิถุนายน 2555

      

แปลหลักสูตรฝรั่งเศสประยุกต์ใช้อาชีวศึกษา

 

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงการศึกษาดูงานร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ รวมถึงผู้บริหารซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในเชิงนโยบายการศึกษาของไทย ที่มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี (Institut Universitaire de Technologie : IUT) และที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา Lycee Touchard-Washington ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส พบว่า สถาบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและอาชีพของฝรั่งเศสมีจุดเด่นเรื่องของเครือข่ายวิทยาลัยที่มีอยู่ทั่วประเทศ และมีหลักสูตรหลากหลายกว่า 1,600 หลักสูตร ซึ่งสามารถประกอบอาชีพได้จริงอาทิ ช่างทำฟันปลอม การดูแลสุขภาพเท้า เป็นต้น และการบริหารงาน ของสถาบันการศึกษา ก็มีจุดเด่นที่ประธานบอร์ดจะมาจากภาคอุตสาหกรรม ประธานบริษัทขนาดใหญ่ ทำให้การผลิตกำลังคนตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
          "ผมมีแนวคิดที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ โดยจับคู่กับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อให้มีความร่วมมือทำงานอย่างเป็นระบบในลักษณะโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ขณะเดียวกันจะใหัผู้เชี่ยวชาญแปลหลักสูตรของฝรั่งเศส เพื่อมาศึกษาว่าสามารถปรับใช้กับอาชีวศึกษาไทยได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากขณะนี้เรากำลังปรับปรุงหลักสูตรปวช. และปวส.ซึ่งเน้นสมรรถนะเป็นหลัก" นายชัยพฤกษ์ กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
514 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์