กศน.เน้นคุณภาพจบม.6 ใน 8 เดือน
  ข่าวทั้งหมด
5 มิถุนายน 2555

      

กศน.เน้นคุณภาพจบม.6 ใน 8 เดือน

 

          นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน ว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติในหลักการ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่.) พ.ศ.นั้นขณะนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาตรวจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เรียก กศน. ไปสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของผู้ที่จะเทียบระดับการศึกษา ซึ่งสำนักงาน กศน.ได้ชี้แจงว่า คนที่เข้ามารับการเทียบระดับไม่ได้หมายความว่าจะต้องจบทุกคน เพราะต้องผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดใน 9 หมวดวิชา โดยมีภาคทฤษฎีร้อยละ 70 และภาคปฏิบัติร้อยละ 30 ทั้งนี้ต้องทำคะแนนภาคทฤษฎีให้ได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป และเมื่อรวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้วต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้คะแนนผ่านแล้วจะสามารถเก็บไว้ได้ถึง 5 ปี
          "เมื่อชี้แจงไปแล้วคณะกรรมการกฤษฎีกาก็เข้าใจและให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว รอเพียงแต่นำกลับเข้าครม.อีกครั้ง อย่างไรก็ตามขณะนี้ กศน.ได้เตรียมความพร้อมที่จะรับผู้ที่จะเทียบระดับแล้ว ทั้งในส่วนของหลักสูตรและศูนย์ กศน.อำเภอทั่วประเทศที่จะเป็นผู้รับสมัครนักศึกษา โดยตั้งเป้าหมายว่าในปีงบประมาณ 2556 จะมีผู้ผ่านการเทียบระดับตามโครงการนี้ได้ประมาณ 150,000 คน จากจำนวน  10 ล้านคน ทั้งประเทศที่ยังไม่จบม.ปลาย" นายประเสริฐกล่าว.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
847 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์