กศน.เน้นคุณภาพจบม.6 ใน 8 เดือน
  ข่าวทั้งหมด
5 มิถุนายน 2555

      

กศน.เน้นคุณภาพจบม.6 ใน 8 เดือน

 

          นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน ว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติในหลักการ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่.) พ.ศ.นั้นขณะนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาตรวจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เรียก กศน. ไปสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของผู้ที่จะเทียบระดับการศึกษา ซึ่งสำนักงาน กศน.ได้ชี้แจงว่า คนที่เข้ามารับการเทียบระดับไม่ได้หมายความว่าจะต้องจบทุกคน เพราะต้องผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดใน 9 หมวดวิชา โดยมีภาคทฤษฎีร้อยละ 70 และภาคปฏิบัติร้อยละ 30 ทั้งนี้ต้องทำคะแนนภาคทฤษฎีให้ได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป และเมื่อรวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้วต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้คะแนนผ่านแล้วจะสามารถเก็บไว้ได้ถึง 5 ปี
          "เมื่อชี้แจงไปแล้วคณะกรรมการกฤษฎีกาก็เข้าใจและให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว รอเพียงแต่นำกลับเข้าครม.อีกครั้ง อย่างไรก็ตามขณะนี้ กศน.ได้เตรียมความพร้อมที่จะรับผู้ที่จะเทียบระดับแล้ว ทั้งในส่วนของหลักสูตรและศูนย์ กศน.อำเภอทั่วประเทศที่จะเป็นผู้รับสมัครนักศึกษา โดยตั้งเป้าหมายว่าในปีงบประมาณ 2556 จะมีผู้ผ่านการเทียบระดับตามโครงการนี้ได้ประมาณ 150,000 คน จากจำนวน  10 ล้านคน ทั้งประเทศที่ยังไม่จบม.ปลาย" นายประเสริฐกล่าว.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
107 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์