ผุดเกณฑ์พัฒนา’ร.ร.พอเพียง’ สพฐ.ดันพื้นที่ละ 1 แห่ง-ส่งกก.กลางสุ่มตรวจ
  ข่าวทั้งหมด
30 พฤษภาคม 2555

      

ผุดเกณฑ์พัฒนา'ร.ร.พอเพียง' สพฐ.ดันพื้นที่ละ 1 แห่ง-ส่งกก.กลางสุ่มตรวจ

 

          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป้าหมายปี 2554-2556 เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งตระหนักในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำเข้าสู่สถานศึกษาทุกแห่ง ให้มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบริหารเพิ่มขึ้น 9,999 แห่ง และให้พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงอย่างน้อยเขตพื้นที่ละ 1 แห่ง โดยภายในปี'56 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสพฐ.นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการศึกษา ซึ่งจะเสริมสร้างกลยุทธ์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน โดยอาศัยสถานศึกษาพอเพียงและภาคีเครือข่าย
          นายชินภัทรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ระดับคุณภาพการพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย สถานศึกษาทั่วไป สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สำหรับเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง จะใช้เกณฑ์การประเมินที่เป็นแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และบริหารจัดการในสถานศึกษาจะใช้เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ส่วนวิธีการประเมินสถานศึกษาทั่วไป สพป. และสพม.ให้สถานศึกษาทั่วไปประเมินศักยภาพ โดยใช้แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียงของศธ. แล้วจัดระดับคุณภาพ  กลุ่มเอ เกณฑ์คุณภาพตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป กลุ่มบี เกณฑ์คุณภาพระดับ 2.0-2.49 กลุ่มซี เกณฑ์คุณภาพต่ำกว่าระดับ 2.00
          ส่วนสถานศึกษาพอเพียงจะใช้คณะกรรมการประเมินในบัญชีที่ผ่านการพัฒนาของศธ. และผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพระดับ 3 ขึ้นไป ใน 5 ด้าน จากนั้นใช้การประเมินสุ่มตรวจจากคณะกรรมการส่วนกลาง ส่วนการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ จะใช้เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ และสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (เกณฑ์ก้าวหน้า) ของสพฐ. เป็นหลัก

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 31 พ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
571 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์