มหกรรมชุดนักเรียนราคาถูก เพื่อลูกหลานไทย
  ข่าวทั้งหมด
ยังไม่ได้ระบุวันที่

      

            กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการมหกรรมชุดนักเรียนราคาถูก เพื่อลูกหลานไทย จัดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนราคาถูก ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมเปิดโครงการมหกรรมชุดนักเรียน ราคาถูก เพื่อลูกหลานไทย ซึ่งเป็นนโยบายช่วยเหลือด้านค่าครองชีพของประชาชน เนื่องจากการปรับตัวของราคาสินค้าที่สูงขึ้น ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นำผู้ประกอบการเครื่องแบบนักเรียนมาจำหน่ายสินค้าในราคาถูกกว่าท้องตลาด รวม ๓๐ ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง โดยจัดจำหน่ายระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. รวม ๗ วัน ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

        ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า มหกรรมชุดนักเรียนราคาถูก เพื่อลูกหลานไทย จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ปกครองให้ซื้อสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดและเป็นการตรึงราคาเครื่องแบบนักเรียนไม่ให้แพงเกินจริง ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงาน กศน. จัดมหกรรมเครื่องแบบราคาถูกกระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ซื้อสินค้าในราคาถูกและเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่ง

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
534 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์