รมช.ศธ. มอบนโยบายเร่งสร้างอาชีวะสีขาวปลอดยาเสพติด
  ข่าวทั้งหมด
2 พฤษภาคม 2555

      

นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงบประมาณและพัสดุในสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

                โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวให้นโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการใช้งบประมาณ คือ ต้องตรงกับความต้องการของวิทยาลัยและไม่จำเป็นต้องสั่งการจากส่วนกลางเสมอไป ดังนั้นวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคควรวางแผนจัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและสถานศึกษา และนำแผนดังกล่าวมาเสนอ สอศ. เพื่อพิจารณาต่อไป

                นอกจากนี้อยากให้มีมาตรการเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพราะปัจจุบันยาเสพติดระบาดหนักมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน  นักเรียน นักศึกษา จึงอยากให้ออกสุ่มตรวจปัสสาวะในสถานศึกษาทุกวัน อาจสลับแบ่งวันตรวจทยอยไปใน แต่ละชั้นปี ที่สำคัญจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยภายในเวลา ๓ เดือน  หลังจากเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต้องทำให้กลายเป็นอาชีวะสีขาว ๑๐๐ % หากวิทยาลัยใดมีเด็ก ๒๐๐ คน แล้วตรวจพบปัสสาวะสีม่วงมาก จะถือว่าผู้บริหารครูอาจารย์ ไม่ให้ความสำคัญต่อนโยบายที่ตนมอบไว้ และพร้อมจะสนับสนุนงบประมาณให้อย่างเต็มที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

                จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารเดินทางไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและผลงานนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ตามลำดับ               

**********************************

ศศิพิชญ์ / สรุป

ประชาสัมพันธ์ สอศ. / ภาพ

                                                                                                                                                                                                 กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
81 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.31  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์