รมช.ศธ. มอบนโยบายเร่งสร้างอาชีวะสีขาวปลอดยาเสพติด
  ข่าวทั้งหมด
2 พฤษภาคม 2555

      

นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงบประมาณและพัสดุในสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

                โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวให้นโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการใช้งบประมาณ คือ ต้องตรงกับความต้องการของวิทยาลัยและไม่จำเป็นต้องสั่งการจากส่วนกลางเสมอไป ดังนั้นวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคควรวางแผนจัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและสถานศึกษา และนำแผนดังกล่าวมาเสนอ สอศ. เพื่อพิจารณาต่อไป

                นอกจากนี้อยากให้มีมาตรการเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพราะปัจจุบันยาเสพติดระบาดหนักมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน  นักเรียน นักศึกษา จึงอยากให้ออกสุ่มตรวจปัสสาวะในสถานศึกษาทุกวัน อาจสลับแบ่งวันตรวจทยอยไปใน แต่ละชั้นปี ที่สำคัญจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยภายในเวลา ๓ เดือน  หลังจากเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต้องทำให้กลายเป็นอาชีวะสีขาว ๑๐๐ % หากวิทยาลัยใดมีเด็ก ๒๐๐ คน แล้วตรวจพบปัสสาวะสีม่วงมาก จะถือว่าผู้บริหารครูอาจารย์ ไม่ให้ความสำคัญต่อนโยบายที่ตนมอบไว้ และพร้อมจะสนับสนุนงบประมาณให้อย่างเต็มที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

                จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารเดินทางไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและผลงานนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ตามลำดับ               

**********************************

ศศิพิชญ์ / สรุป

ประชาสัมพันธ์ สอศ. / ภาพ

                                                                                                                                                                                                 กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
592 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์