กศน.กระบี่จัดกิจกรรมสู่อาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
24 เมษายน 2555

      

กศน.กระบี่จัดกิจกรรมสู่อาเซียน

 

          นางจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ (กศน.) เปิดเผยว่า กศน.เมืองกระบี่ได้จัดทำโครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมให้ประชาชนเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยใช้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชนเป็นหลักในการดำเนินงาน ทั้งนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยกิจกรรมจัดมุมเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องอาเซียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน อีกทั้งยังมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ครู อาจารย์ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนพัฒนาให้ครูและผู้เรียนในสถานศึกษาสามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารในประชาคมอาเซียน
          “กศน.เมืองกระบี่ยังได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน หลักสูตร 25 ชั่วโมง ให้แก่บุคลากรของ กศน.อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 29 คน เน้นให้ทุกคนกล้าแสดงออก พูดคุยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีชาวเยอรมันเป็นวิทยากร เนื้อหาการเรียนรู้จะเป็นเรื่องวิทยากร เนื้อหาการเรียนรู้จะเป็นเรื่องการสนทนาทั่วไป การแนะนำตนเองบุคคลอื่น การซื้อ-ขายของ การแต่งกาย การถามทาง การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่กับชาวต่างชาติ การแนะนำอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น” นางจุรีรัตน์ กล่าว

          --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 24 เม.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
150 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์