กศน.กระบี่จัดกิจกรรมสู่อาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
24 เมษายน 2555

      

กศน.กระบี่จัดกิจกรรมสู่อาเซียน

 

          นางจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ (กศน.) เปิดเผยว่า กศน.เมืองกระบี่ได้จัดทำโครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมให้ประชาชนเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยใช้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชนเป็นหลักในการดำเนินงาน ทั้งนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยกิจกรรมจัดมุมเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องอาเซียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน อีกทั้งยังมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ครู อาจารย์ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนพัฒนาให้ครูและผู้เรียนในสถานศึกษาสามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารในประชาคมอาเซียน
          “กศน.เมืองกระบี่ยังได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน หลักสูตร 25 ชั่วโมง ให้แก่บุคลากรของ กศน.อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 29 คน เน้นให้ทุกคนกล้าแสดงออก พูดคุยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีชาวเยอรมันเป็นวิทยากร เนื้อหาการเรียนรู้จะเป็นเรื่องวิทยากร เนื้อหาการเรียนรู้จะเป็นเรื่องการสนทนาทั่วไป การแนะนำตนเองบุคคลอื่น การซื้อ-ขายของ การแต่งกาย การถามทาง การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่กับชาวต่างชาติ การแนะนำอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น” นางจุรีรัตน์ กล่าว

          --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 24 เม.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1453 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์