กศน.ปลื้มกองทุนบทบาทสตรีล้นเป้ารวมข้อมูลเพื่อยกระดับการศึกษาให้ผู้หญิง
  ข่าวทั้งหมด
23 เมษายน 2555

      

กศน.ปลื้มกองทุนบทบาทสตรีล้นเป้ารวมข้อมูลเพื่อยกระดับการศึกษาให้ผู้หญิง

 

          นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เปิดเผยถึง การจัดตั้งสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ว่า "การดำเนินการในครั้งนี้ รมว.ศธ.ได้มอบหมายให้ กศน.ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีหน่วยงานที่ร่วม รับผิดชอบในการรับสมัคร คือ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยให้กศน.ตำบล และกศน.อำเภอ และกศน.จังหวัด ดำเนินการรับสมัครสมาชิก กองทุนฯ และหลังจากที่ได้ปิดรับสมัคร สมาชิกของกองทุนฯไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้มาสมัครเป็นสมาชิกฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 10,217,764 คน แยกเป็นภาคเหนือ 2,030,276 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,008,074 คน ภาคตะวันออก 614,231 คน ภาคกลาง 1,058,306 คน ภาคใต้ 1,300,562 คน กทม. 206,315 คน ถือว่าเกินเป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ จำนวน 10 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ทางโครงการจะยังคงเปิดรับสมัครต่อไปเรื่อยๆ แต่สมาชิกที่มาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯหลังวันที่ 31 มี.ค. จะไม่มีสิทธิ์ได้ร่วมคัดเลือกตัวแทนตำบล และตัวแทนจังหวัด รวมทั้ง ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครเป็นตัวแทนตำบลและตัวแทนอำเภอ ในจำนวน 10 ล้านคนนี้
          นายประเสริฐ กล่าวด้วยว่า กศน.จำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานของสตรีที่มาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯเพื่อให้ กศน.รู้ถึงระดับการศึกษา และความต้องการของสตรีทุกคนว่าต้องการได้งบในการพัฒนาบทบาทอย่างไร ต้องการที่จะพัฒนาอาชีพอย่างไร ต้องการที่จะอบรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพกลุ่มของตนเองอย่างไร เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้มาจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับกลุ่ม สมาชิกฯในแต่ละกลุ่มต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
107 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์