ครม.เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ ในระดับวุฒิปริญญาตรี 15000 บาท ออกไปในปี 2557
  ข่าวทั้งหมด
11 เมษายน 2555

      

ครม.เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ ในระดับวุฒิปริญญาตรี 15000 บาท ออกไปในปี 2557

 

          คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ ระดับวุฒิปริญญาตรี ขั้นต่ำเป็น 15,000 บาท ออกไปในปี 2557

          นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุของผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีให้สูงขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตามที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ กพ. เสนอ โดยการปรับจะแตกต่างกันตามระดับวุฒิการศึกษา ซึ่งผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท โดยให้บรรลุเป้าหมายภายใน 2 ปี คือปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะปรับเงินเดือนระดับปริญญาตรี ขั้นต่ำ 13,300 บาท ปีที่ 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 จะปรับเป็น 15,000 บาท สำหรับวุฒิการศึกษา ปวส. ปีที่ 1 ปรับเป็น 10,200 บาท ปีที่ 2 ปรับเป็น 11,500 บาท ส่วนระดับวุฒิ ปวช. ปีที่ 1 ปรับเป็น 8,300 บาท  ปีที่ 2 ปรับเป็น 9,400 บาท ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการทุกประเภท และเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำหรับดำเนินการในปีที่ 1 เพิ่มขึ้นประมาณ 5,010 ล้านบาท และปีที่ 2 เพิ่มขึ้นประมาณ 7,135 ล้านบาท

 

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1594 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์