สอท.แจงข้อมูลสมัครแอดมิชชั่นส์ขายระเบียบ 4 - 20 เม.ย. สมัครผ่าน www.cuas.or.th
  ข่าวทั้งหมด
5 เมษายน 2555

      

สอท.แจงข้อมูลสมัครแอดมิชชั่นส์ขายระเบียบ 4 - 20 เม.ย. สมัครผ่าน www.cuas.or.th

 

 

          สอท.แจงรายละเอียดสมัครแอดมิชชั่นส์ 55 ชี้เริ่มขายระเบียบ 4 - 20 เม.ย. 55 นี้ รับสมัครผ่านเว้บไซต์ www.cuas.or.th 11 - 20 เม.ย. คาดประกาศเร็ว 7 พ.ค. ฝากนักเรียนอย่าชะล่าใจ สมัครเสร็จเร่งชำระเงิน และใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชั่นส์ 55 แนะพบแก้ไขข้อมูลสอบถาม โทร. 0-2354-5150-2
          ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายก สอท. แถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิชชั่นส์) ประจำปี 2555 ว่ามีนักเรียนสามารถเลือกเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 723 คณะ/สาขาวิชา มีจำนวนรหัสทั้งสิ้น 3,598 รหัสรับนักศึกษาได้จำนวน 109,617 คน มีสถาบันอุดมศึกษา 90 แห่ง แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 24 แห่ง จำนวน 54,206 คน มหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยราชมงคล 26 แห่ง จำนวนรับ 20,480 คน สถาบันสมทบ 3 แห่ง จำนวนรับ 156 คน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 37 แห่ง จำนวนรับ 34,775 คน
          ทั้งนี้ สอท.จำหน่ายระเบียบการรับสมัครระหว่าง วันที่ 4 - 20 เมษายน 2555 รับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 20 เมษายน 2555 ทาง www.cuas.or.th ชำระเงินได้ทางธนาคาร 7 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ,ธ.กรุงไทย,ธ.กสิกรไทย,ธ.กรุงศรีอยุธยา,ธ.ทหารไทย,ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ซีไอเอ็มบีไทย และที่ทำการไปรษณีย์ไทยระหว่างวันที่ 11-24 เมษายน 2555 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายทาง www.cuas.or.th วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2555  ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555  ทาง www.cuas.or.th ประกาศได้ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระหว่างวันที่ 12 - 25 เมษายน 2555 สอบถามข้อมูลต่างๆ โทร. 0-2354-5150-2
          ซื้อระเบียบการได้ที่ศูนย์กรุงเทพมหานครต่อศูนย์ภูมิภาค รวม 16 แห่ง ดังนี้ ศูนย์กรุงเทพฯ 3 แห่ง ได้แก่  มเกษตรศาสตร์ (มก.) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)และสอท. ศูนย์ต่างจังหวัด 13 แห่ง ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต,ม.ขอนแก่น,ม.เชียงใหม่,มทส.,ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรั ,ม.สงขลานครินร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,ม.อุบลราชธานี,ม.นครพนนม, ม.พะเยา ดูรายละเอียดได้ www.cuas.or.th
          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สทศ.)กล่าวว่า การตรวจกระดาษคำตอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2554 รอบปกติ และการทดสอบความถนัดทั้วไป หรือ แกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือแพตครั้งที่2/2555 โดยยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบวันที่ 6-7 เมษายน ผลปรากฎว่ามีนักเรียนมายื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบจำนวน 1,539 คน แยกเป็นขอดูกระดาษคำตอบทั้งโอเน็ตและแกต/แพต 519 คน ดูโอเน็ต 173 คน และดูแกต/แพต 847 คน ฝากนักเรียนที่ยื่นคำร้องให้ดูข้อสอบตามเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
971 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์