ส.ค.ศ.ท.แนะทบทวนเกณฑ์ครูพันธุ์ใหม่
  ข่าวทั้งหมด
19 มีนาคม 2555

      

ส.ค.ศ.ท.แนะทบทวนเกณฑ์ครูพันธุ์ใหม่ 

          ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมส.ค.ศ.ท. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็วๆนี้ นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศธ. ได้มอบนโยบายให้ส.ค.ศ.ท. พร้อมทั้งพูดถึงการดำเนินโครงการครูพันธุ์ใหม่ว่าอยากให้ความเป็นธรรมแก่นักศึกษาครูทุกคน ซึ่งตนได้ ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ารับการคัดเลือกอยู่แล้ว เพื่อจะได้คนดีคนเก่งมาเป็นครูส่วนการ การันตีการมีงานทำก็เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งอยากเรียนครู ทั้งนี้ หากไม่เอารูปแบบของโครงการครูพันธุ์ใหม่ก็ได้ แต่จะต้องมีโครงการอื่นขึ้นมาทดแทนเพื่อจูงใจให้คนดีคนเก่งมาเรียนครู และมีงบประมาณสนับสนุนกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากการผลิตบัณฑิตด้านอื่นเพราะครูคือผู้ที่ต้องมีทั้งความรู้และความดีที่ช่วยยกระดับจิตใจของคนให้สูงขึ้น
          ผศ.ดร.สุรวาทกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ส.ค.ศ.ท.ได้เคยทำบันทึกถึงรมว.ศธ.ให้ผลักดันโครงการผลิตครูใหม่ 100 เปอร์ เซ็นต์ทั้งระบบ โดยขยายอัตราการผลิตขึ้นเป็น 100,000 คน จากเดิม 30,000 คน พร้อมทั้งมีอัตราครูรองรับเมื่อสำเร็จการศึกษา และมีทุนระหว่างเรียน ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันฝ่ายผลิตอย่างเร่งด่วน โดยจัดสรรอัตราอาจารย์ประมาณ 1,000 อัตรา และบุคลากรสนับสนุนอีก 350 อัตรา โดยในการผลิตนักศึกษาครู ควรให้เงินสนับสนุนแก่สถาบันฝ่ายผลิตในอัตรา 15,000 บาทต่อคนต่อปี รวม 1,500 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นเวลา5 ปี ซึ่งหากทำได้ก็จะทำให้ผลิตครูได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ หากต้องการปรับปรุงโครง การครูพันธุ์ใหม่ก็สามารถทบทวนได้ในส่วนของหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิต เพื่อให้ได้สถาบันที่อยู่ในพื้นที่และได้นักศึกษาในพื้นที่ เพื่อบรรจุครูที่อยู่ในพื้นที่นั้นจริงๆจะได้ไม่มีปัญหาขอย้ายในภายหลัง
          "สำหรับข้อเสนอของรมว.ศธ.ที่ไม่ต้องการให้รัฐมนตรีมาเป็นประธานกรรมการบริหารโครงการครูพันธุ์ใหม่ เพื่อไม่ให้หยุดชะงักเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลนั้นผมเห็นด้วย และอยากให้เร่งจัดตั้งคณะกรรมการทุกชุดโดยเร็ว เพื่อจะได้สานต่อโครงการ เพราะขณะนี้การดำเนินโครงการปี 2554 ส่วนของการคัดเลือกนักศึกษาชั้นปี 4 ได้ชื่อเด็กสถาบันฝ่ายผลิต และมีงบประมาณแล้ว ซึ่งหากหยุดโครงการเด็กกว่า 1,000 คนคงไม่ยอม และหากยังไม่มีความชัดเจนอยู่อย่างนี้ กระแสความนิยมเรียนครูก็จะลดลง และทำให้คนดีคนเก่งหันไปเลือกอาชีพอื่น"ผศ.ดร.สุรวาทกล่าว

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 19 มี.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.66  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์