กบข. จับมือ 2 พันธมิตรจัดอบรมอาชีพ แถมพื้นที่ขาย เพิ่มช่องทางทำรายได้ให้สมาชิก
  ข่าวทั้งหมด
16 มีนาคม 2555

      

กบข. จับมือ 2 พันธมิตรจัดอบรมอาชีพ แถมพื้นที่ขาย
เพิ่มช่องทางทำรายได้ให้สมาชิก

กบข.จับมือ 2 พันธมิตรจัด “โครงการ กบข.อบรมเพิ่มรายได้” ดึงโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อบรม 5 หลักสูตรเบเกอรี่ยอดนิยม เรียนง่าย ทำขายได้จริงให้แก่สมาชิกในราคาพิเศษ แถมซีพี ฟู้ด มาร์เก็ต ใจดีให้พื้นที่โปรโมชั่นหน้าร้านที่ผ่านการอบรมจำหน่ายสินค้าฟรี เดือนละ 1 ครั้ง หวังให้สมาชิก กบข.มีอาชีพเสริม ช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข.ร่วมมือ กับโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และซีพี ฟู้ด มาร์เก็ต จัดโครงการ กบข.อบรม เพิ่มรายได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกและครอบครัว เข้าร่วมอบรม 5 หลักสูตรเบเกอรี่จากโรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิตฯ ในราคาพิเศษ นอกจากนี้ สมาชิกยังได้สิทธิวางจำหน่ายสินค้าในพื้นที่โปรโมรชั่นหน้าร้าน ซี พี ฟู้ด มาร์เก็ต อีกด้วย ทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

“โครงการ กบข.อบรมเพิ่มรายได้ ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ 5 ภูมิภาค ซึ่งในปีที่ผ่านมามีสมาชิกผ่านการอบรมในโครงการดังกล่าวมากกว่า 8,000 คน มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยที่นำความรู้ จากการฝึกอบรมไปประกอบเป็นอาชีพเสริม หรือนำไปผลิตเพื่อใช้ภายในครอบครัว ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางอ้อม มาในปีนี้นอกจาก กบข.จะเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าร่วมอบรมแล้ว ยังหาช่องทางการจำหน่ายให้สมาชิกผ่านร้าน ซี พี ฟู้ด มาร์เก็ต เพื่อสานฝันให้สมาชิกมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ได้จริง”นางสาวโสภาวดีกล่าว

สำหรับสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการ อบรมเพิ่มรายได้ เพื่อสมาชิก กบข.สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2555 ผ่านทาง www.gpf.or.th หรือ www.dusit.ac.th โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมเพียง 500 บาท/คน/หลักสูตรเท่านั้น ในครั้งนี้รับสมัครสมาชิกจำกัดเพียง 1,000 คนเท่านั้น สมาชิกสอบถามเพิ่มเติมโทร 1179 กด 6

ผศ.วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เปิดเผยว่า โรงเรียนสอนอาหารนานาชาติสวนดุสิตฯ ได้จัด 5 หลักสูตรเบเกอรี่ยอดนิยม ทำง่าย ขายได้จริง เช่น คุกกี้อัลมอนด์ คุ้กกี้เนยสด ทูอี้อัลมอนด์ เมอแรงค์ ขนมปังกรอบเนยสด อบรมให้สมาชิก กบข. ในราคาพิเศษกว่าบุคคลทั่วไป ซึ่งสมาชิก กบข.จะได้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เทคนิคการทำและขายโดยตรงจากอาจารย์ผู้สอนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่ ซึ่งในการอบรมจะแบ่งเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 200 คน แต่ละหลักสูตรจะรับสมัครเพียง 40 คน/รุ่นเท่านั้น โดยทางโรงเรียนจะเริ่มอบรมให้แก่สมาชิก กบข.ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

นายวิรัตน์ เตชะนิรัติศัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี พี เอฟ เทรดดิ้ง จำกัด เจ้าของธุรกิจค้าปลีก ซีพี ฟู้ดมาร์เก็ต กล่าวว่า ซีพี ฟู้ดมาร์เก็ต จะเปิดโอกาสให้สมาชิก กบข. ที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมเพิ่มรายได้ฯ สามารถนำสินค้ามาวางจำหน่ายในพื้นที่โปรโมชั่นหน้าร้าน ซีพี ฟู้ดมาร์เก็ต สาขาฟอร์จูน รัชดา ซึ่งจะจัดกิจกรรมพิเศษเป็นประจำทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก กบข.มีช่องทางเสริมเพิ่มรายได้อย่างแท้จริง และในอนาคตอาจให้สิทธิพื้นที่วางจำหน่ายภายในร้าน ซีพี ฟู้ดมาร์เก็ต แก่สมาชิก กบข. ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ

เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ..2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข.เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิก 1.2 ล้านคน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 520,000 ล้านบาท

ติดต่อฝ่ายสื่อสารสมาชิก : นิตยาภรณ์ บัวนาค

โทร. 02 636 1000 ต่อ 256


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
1296 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์