กบข. จับมือ 2 พันธมิตรจัดอบรมอาชีพ แถมพื้นที่ขาย เพิ่มช่องทางทำรายได้ให้สมาชิก
  ข่าวทั้งหมด
16 มีนาคม 2555

      

กบข. จับมือ 2 พันธมิตรจัดอบรมอาชีพ แถมพื้นที่ขาย
เพิ่มช่องทางทำรายได้ให้สมาชิก

กบข.จับมือ 2 พันธมิตรจัด “โครงการ กบข.อบรมเพิ่มรายได้” ดึงโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อบรม 5 หลักสูตรเบเกอรี่ยอดนิยม เรียนง่าย ทำขายได้จริงให้แก่สมาชิกในราคาพิเศษ แถมซีพี ฟู้ด มาร์เก็ต ใจดีให้พื้นที่โปรโมชั่นหน้าร้านที่ผ่านการอบรมจำหน่ายสินค้าฟรี เดือนละ 1 ครั้ง หวังให้สมาชิก กบข.มีอาชีพเสริม ช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข.ร่วมมือ กับโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และซีพี ฟู้ด มาร์เก็ต จัดโครงการ กบข.อบรม เพิ่มรายได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกและครอบครัว เข้าร่วมอบรม 5 หลักสูตรเบเกอรี่จากโรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิตฯ ในราคาพิเศษ นอกจากนี้ สมาชิกยังได้สิทธิวางจำหน่ายสินค้าในพื้นที่โปรโมรชั่นหน้าร้าน ซี พี ฟู้ด มาร์เก็ต อีกด้วย ทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

“โครงการ กบข.อบรมเพิ่มรายได้ ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ 5 ภูมิภาค ซึ่งในปีที่ผ่านมามีสมาชิกผ่านการอบรมในโครงการดังกล่าวมากกว่า 8,000 คน มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยที่นำความรู้ จากการฝึกอบรมไปประกอบเป็นอาชีพเสริม หรือนำไปผลิตเพื่อใช้ภายในครอบครัว ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางอ้อม มาในปีนี้นอกจาก กบข.จะเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าร่วมอบรมแล้ว ยังหาช่องทางการจำหน่ายให้สมาชิกผ่านร้าน ซี พี ฟู้ด มาร์เก็ต เพื่อสานฝันให้สมาชิกมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ได้จริง”นางสาวโสภาวดีกล่าว

สำหรับสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการ อบรมเพิ่มรายได้ เพื่อสมาชิก กบข.สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2555 ผ่านทาง www.gpf.or.th หรือ www.dusit.ac.th โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมเพียง 500 บาท/คน/หลักสูตรเท่านั้น ในครั้งนี้รับสมัครสมาชิกจำกัดเพียง 1,000 คนเท่านั้น สมาชิกสอบถามเพิ่มเติมโทร 1179 กด 6

ผศ.วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เปิดเผยว่า โรงเรียนสอนอาหารนานาชาติสวนดุสิตฯ ได้จัด 5 หลักสูตรเบเกอรี่ยอดนิยม ทำง่าย ขายได้จริง เช่น คุกกี้อัลมอนด์ คุ้กกี้เนยสด ทูอี้อัลมอนด์ เมอแรงค์ ขนมปังกรอบเนยสด อบรมให้สมาชิก กบข. ในราคาพิเศษกว่าบุคคลทั่วไป ซึ่งสมาชิก กบข.จะได้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เทคนิคการทำและขายโดยตรงจากอาจารย์ผู้สอนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่ ซึ่งในการอบรมจะแบ่งเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 200 คน แต่ละหลักสูตรจะรับสมัครเพียง 40 คน/รุ่นเท่านั้น โดยทางโรงเรียนจะเริ่มอบรมให้แก่สมาชิก กบข.ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

นายวิรัตน์ เตชะนิรัติศัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี พี เอฟ เทรดดิ้ง จำกัด เจ้าของธุรกิจค้าปลีก ซีพี ฟู้ดมาร์เก็ต กล่าวว่า ซีพี ฟู้ดมาร์เก็ต จะเปิดโอกาสให้สมาชิก กบข. ที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมเพิ่มรายได้ฯ สามารถนำสินค้ามาวางจำหน่ายในพื้นที่โปรโมชั่นหน้าร้าน ซีพี ฟู้ดมาร์เก็ต สาขาฟอร์จูน รัชดา ซึ่งจะจัดกิจกรรมพิเศษเป็นประจำทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก กบข.มีช่องทางเสริมเพิ่มรายได้อย่างแท้จริง และในอนาคตอาจให้สิทธิพื้นที่วางจำหน่ายภายในร้าน ซีพี ฟู้ดมาร์เก็ต แก่สมาชิก กบข. ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ

เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ..2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข.เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิก 1.2 ล้านคน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 520,000 ล้านบาท

ติดต่อฝ่ายสื่อสารสมาชิก : นิตยาภรณ์ บัวนาค

โทร. 02 636 1000 ต่อ 256


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
108 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์