คุรุสภาสุ่มตรวจใบวิชาชีพ ครั้งแรกใน’ประเทศไทย’
  ข่าวทั้งหมด
6 มีนาคม 2555

      

คุรุสภาสุ่มตรวจใบวิชาชีพ ครั้งแรกใน'ประเทศไทย'

 

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายสุรศักดิ์ จินตรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้ตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและติดตามผลการขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้ทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือไปยังคุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศเพื่อแจ้งสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่ฯ บันทึกข้อมูลตามแบบการตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดแบบตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา
          "การตรวจสอบครั้งนี้จะสุ่มออกตรวจใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในพื้นที่ด้วย ซึ่งเป็นครั้งแรกของการออกตรวจสอบ ตามที่ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ได้กำหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม ถือเป็นการออกเยี่ยมเยียน และให้คำปรึกษาเพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะสุ่มตรวจสอบการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งติดตามการได้รับใบอนุญาตตั้งแต่เดือนกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไป" นายสุรศักดิ์กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
687 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์