คุรุสภาสุ่มตรวจใบวิชาชีพ ครั้งแรกใน’ประเทศไทย’
  ข่าวทั้งหมด
6 มีนาคม 2555

      

คุรุสภาสุ่มตรวจใบวิชาชีพ ครั้งแรกใน'ประเทศไทย'

 

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายสุรศักดิ์ จินตรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้ตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและติดตามผลการขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้ทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือไปยังคุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศเพื่อแจ้งสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่ฯ บันทึกข้อมูลตามแบบการตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดแบบตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา
          "การตรวจสอบครั้งนี้จะสุ่มออกตรวจใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในพื้นที่ด้วย ซึ่งเป็นครั้งแรกของการออกตรวจสอบ ตามที่ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ได้กำหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม ถือเป็นการออกเยี่ยมเยียน และให้คำปรึกษาเพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะสุ่มตรวจสอบการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งติดตามการได้รับใบอนุญาตตั้งแต่เดือนกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไป" นายสุรศักดิ์กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
90 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์