สพฐ.เพิ่มชั่วโมงสอนอิสลามศึกษา นร.รับวุฒิบัตรด้านศาสนา
  ข่าวทั้งหมด
25 กรกฎาคม 2551

      

Source - ผู้จัดการออนไลน์ (Th)

Friday, July 25, 2008  10:15
         

          สพฐ.ทำหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษา เพิ่มชั่วโมงเรียนจาก 2 ชม.เป็น 10-12 ชม.ต่อสัปดาห์ หวังให้ นร.ได้รับวุฒิบัตรด้านศาสนา เมื่อเรียนจบในแต่ละหลักสูตร ควบคู่ไปกับการเรียนสายสามัญ
          นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ขณะนี้ สพฐ.ได้จัดทำหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษา สำหรับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ได้เรียนศาสนาควบคู่ไปกับการเรียนสายสามัญ โดยปีการศึกษา 2549 สพฐ.ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนสามัญให้นักเรียนได้เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) ได้ทำการประเมินผล พบว่า เมื่อโรงเรียนจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสามัญ ทำให้มีเด็กเข้าเรียนเพิ่มขึ้น และที่สำคัญ ทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องศาสนกิจ รวมถึงประวัติศาสตร์อิสลาม และเด็กก็ขยันมาเรียนไม่ขาดเรียน แต่เด็กไม่ได้รับวุฒิบัตรการเรียนด้านศาสนา ทำให้เด็กต้องไปเรียนที่สถาบันการศึกษาปอเนาะ หรือเรียนตาดีกา เพื่อให้ได้รับวุฒิบัตรด้านศาสนา
          ดังนั้น สพฐ.จึงได้ปรับหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษาโดยเพิ่มชั่วโมงการเรียนอิสลามศึกษาจาก 2 ชั่วโมงเป็น 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระดับประถมศึกษา และ 12 ชั่วโมงในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้เด็กที่เรียนจบในระดับ ป.6 ได้รับวุฒิบัตรอิบตีดาอียะห์ หรืออิสลามศึกษาเบื้องต้น จบม.3 ได้รับวุฒิบัตรมุตตาวัตซีเตาะห์ หรืออิสลามศึกษาระดับกลาง และ ม.6 ได้รับวุฒิบัตรซานาวียะห์ หรืออิสลามศึกษาระดับสูง
          “การเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนอิสลามศึกษาเพื่อเป็นการจูงใจให้เด็กเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.มากขึ้นนั้น จะทำให้เบียดการเรียนวิชาสามัญ และทำให้เกรดตกหรือไม่นั้น สพฐ.ได้มอบหมายให้โรงเรียนไปศึกษาเรื่องนี้ พบว่า เด็กชอบและขยันมาโรงเรียน ซึ่งเมื่อเด็กขยันมาเรียนโดยไม่ขาดเรียนไปเรียนตาดีกา ก็ส่งผลให้การเรียนต่างๆ ดีขึ้น”
          นายสมเกียรติ กล่าวต่อว่า สพฐ.จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสามัญตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จำนวน 142 แห่งใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และ สงขลา ต่อมาปีการศึกษา 2551 ได้ขยายอีก 132 แห่ง ซึ่งแต่ละโรงเมื่อมีการบูรณาการการเรียนการสอนดังกล่าวทำให้มีนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี เช่น โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อ.แว้ง จ.นราธิวาส มีนักเรียนมาสมัครเรียนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเพราะผู้ปกครองให้การสนับสนุน ส่วนปีการศึกษา 2552 นั้น สพฐ.ก็จะขยายโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้นอีกด้วย


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--ผู้จัดการออนไลน์
79 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์