สพฐ.เพิ่มชั่วโมงสอนอิสลามศึกษา นร.รับวุฒิบัตรด้านศาสนา
  ข่าวทั้งหมด
25 กรกฎาคม 2551

      

Source - ผู้จัดการออนไลน์ (Th)

Friday, July 25, 2008  10:15
         

          สพฐ.ทำหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษา เพิ่มชั่วโมงเรียนจาก 2 ชม.เป็น 10-12 ชม.ต่อสัปดาห์ หวังให้ นร.ได้รับวุฒิบัตรด้านศาสนา เมื่อเรียนจบในแต่ละหลักสูตร ควบคู่ไปกับการเรียนสายสามัญ
          นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ขณะนี้ สพฐ.ได้จัดทำหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษา สำหรับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ได้เรียนศาสนาควบคู่ไปกับการเรียนสายสามัญ โดยปีการศึกษา 2549 สพฐ.ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนสามัญให้นักเรียนได้เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) ได้ทำการประเมินผล พบว่า เมื่อโรงเรียนจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสามัญ ทำให้มีเด็กเข้าเรียนเพิ่มขึ้น และที่สำคัญ ทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องศาสนกิจ รวมถึงประวัติศาสตร์อิสลาม และเด็กก็ขยันมาเรียนไม่ขาดเรียน แต่เด็กไม่ได้รับวุฒิบัตรการเรียนด้านศาสนา ทำให้เด็กต้องไปเรียนที่สถาบันการศึกษาปอเนาะ หรือเรียนตาดีกา เพื่อให้ได้รับวุฒิบัตรด้านศาสนา
          ดังนั้น สพฐ.จึงได้ปรับหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษาโดยเพิ่มชั่วโมงการเรียนอิสลามศึกษาจาก 2 ชั่วโมงเป็น 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระดับประถมศึกษา และ 12 ชั่วโมงในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้เด็กที่เรียนจบในระดับ ป.6 ได้รับวุฒิบัตรอิบตีดาอียะห์ หรืออิสลามศึกษาเบื้องต้น จบม.3 ได้รับวุฒิบัตรมุตตาวัตซีเตาะห์ หรืออิสลามศึกษาระดับกลาง และ ม.6 ได้รับวุฒิบัตรซานาวียะห์ หรืออิสลามศึกษาระดับสูง
          “การเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนอิสลามศึกษาเพื่อเป็นการจูงใจให้เด็กเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.มากขึ้นนั้น จะทำให้เบียดการเรียนวิชาสามัญ และทำให้เกรดตกหรือไม่นั้น สพฐ.ได้มอบหมายให้โรงเรียนไปศึกษาเรื่องนี้ พบว่า เด็กชอบและขยันมาโรงเรียน ซึ่งเมื่อเด็กขยันมาเรียนโดยไม่ขาดเรียนไปเรียนตาดีกา ก็ส่งผลให้การเรียนต่างๆ ดีขึ้น”
          นายสมเกียรติ กล่าวต่อว่า สพฐ.จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสามัญตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จำนวน 142 แห่งใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และ สงขลา ต่อมาปีการศึกษา 2551 ได้ขยายอีก 132 แห่ง ซึ่งแต่ละโรงเมื่อมีการบูรณาการการเรียนการสอนดังกล่าวทำให้มีนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี เช่น โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อ.แว้ง จ.นราธิวาส มีนักเรียนมาสมัครเรียนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเพราะผู้ปกครองให้การสนับสนุน ส่วนปีการศึกษา 2552 นั้น สพฐ.ก็จะขยายโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้นอีกด้วย


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--ผู้จัดการออนไลน์
652 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์