ร.ร.สภาราชินี 2 แชมป์’หนูน้อยจ้าวเวหา’
  ข่าวทั้งหมด
1 มีนาคม 2555

      

เลาะรั้วสถาบัน: ร.ร.สภาราชินี 2 แชมป์'หนูน้อยจ้าวเวหา'

 

          จิรศักดิ์ จาตุพรพิพัฒน์
          การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ"หนูน้อยจ้าวเวหา Thai PBS"ประเภทบินยุทธวิธี ประจำปี 2554 ชิงถ้วยพระราชทาน"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ จ.พะเยาเมื่อเร็วๆ นี้
          ผลปรากฏว่า โรงเรียนสภาราชินี 2 จ.ตรังคว้ารางวัลชนะเลิศ นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติต่อนักเรียน โรงเรียนและ จ.ตรัง ที่สามารถสร้างชื่อเสียงในฐานะเยาวชนคนเก่ง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนได้อีกแง่มุมหนึ่งอย่างน่าประทับใจ
          วิศวกรน้อยที่ประดิษฐ์ "เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ"ที่นำไปสู่การคว้ารางวัลชนะเลิศ เกิดจากการรวมตัวของนักเรียนผู้รัก และใฝ่ฝันอยากท่องเวหา 3 คน ประกอบด้วย กวินตันสิน, อภิชาต หงส์ทองและ ยศพล บุญมาทั้ง 3 หนุ่มเรียนอยู่ชั้น ม.3 โรงเรียนสภาราชินี2 จ.ตรัง ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุน ให้ปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิดจาก นายวีระยุทธ ธนทวีผู้อำนวยการโรงเรียน นางอุลาวรรณ ปราบโรครองผู้อำนวยการโรงเรียนและ นางยุพยง สงยอดอาจารย์ผู้ควบคุมทีมกวินเล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจก่อนมาประสบความสำเร็จกับการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับในครั้งนี้ว่า "ผมรัก และชอบเครื่องบินบังคับมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถม โดยให้คุณพ่อซื้อหนังสือมาให้อ่าน เมื่อรัก และคลั่งไคล้มากๆ จึงรบเร้าให้พ่อซื้อให้เล่น ขณะนั้นเครื่องบินลำละหมื่นกว่าบาท จนเกิดความชำนาญ ไปพร้อมๆ กับศึกษาวิธีประดิษฐ์เครื่องบิน เพื่อจะได้ลดภาระรายจ่ายของพ่อ
          "ต่อมาเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โรงเรียนสภาราชินี 2 ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งชมรมตามความถนัด และความชอบ ผมจึงรวมตัวกับเพื่อนๆ ที่ชอบเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับตั้งชมรมเครื่องบินเล็ก มีอาจารย์ยุพยง เป็นที่ปรึกษา คิดค้นประดิษฐ์เครื่องบินจำลองเหลือลำละ 5 พันกว่าบาท จากราคาที่ซื้อตามท้องตลาดลำละ 1 หมื่นกว่าบาท โดยจะฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนวันละ 2-3 ชั่วโมง จนนำไปสู่การแข่งขันมาเรื่อยๆ ได้รางวัลบ้าง แพ้บ้าง ก็ว่ากันไป ตระเวนแข่งขันในจังหวัด และต่างจังหวัดล่าสุด ชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้สึกดีใจ และภูมิใจเป็นอย่างมาก เพื่อนร่วมทีมทุกคนปลื้มจนน้ำตาไหล เพราะเป็นการแข่งขันที่ตื่นเต้นมาก ทุกโรงเรียนมีฝีมือพอๆ กัน รางวัลที่ได้ไม่ใช่โชคช่วย แต่เป็นเพราะการฝึกฝน ความอดทนและความพยายามของเพื่อนร่วมทีมทุกคน"กวินเล่าด้วยความภูมิใจ
          ด้านอาจารย์ยุพยง อาจารย์ผู้ควบคุมทีมบอกว่า ชมรมเครื่องบินเล็กก่อตั้งเมื่อปี 2553 โดยการรวมตัวของนักเรียนที่ชื่นชอบ และสนใจเกี่ยวกับเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับมีสมาชิก 20 คน เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ได้เข้ารับการอบรมจากสมาคมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และได้เข้าร่วมการแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย สพฐ." ระดับภาคใต้ ประจำปี 2553 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุทธวิธี (รุ่นพัฒนา มัธยมปลาย) ระดับภาคใต้ พอเดือนเมษายน 2554 ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ที่ประเทศมาเลเซียเดือนพฤษภาคม 2554 เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินจำลองฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ "หนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย"ชิงแชมป์ภาคใต้ประจำปี 2554 ที่สนามกีฬาอเนกประสงค์โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร ประเภทยุทธวิธี
          เดือนกรกฎาคม 2554 แข่งขันเครื่องบินจำลองฯ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ ที่โรงเรียนพัชรกิติยาภา จ.สุราษฎร์ธานี เดือนสิงหาคม 2554 แข่งขันเครื่องบินจำลองฯ นัดพิเศษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เดือนสิงหาคมแข่งขันเครื่องบินจำลองฯ "หนูน้อยจ้าวเวหา"ประเภทยุทธวิธี ที่พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 จัดโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
          และเดือนธันวาคม 2554 ในฐานะตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินจำลองฯและได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา Thai PBS" ประเภทบินยุทธวิธี ประจำปี 2554
          นายวีระยุทธ ธนทวีผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 บอกว่า โรงเรียนสภาราชินี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จะพัฒนากลุ่มผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนรวมตัวกันตั้งชมรมตามความถนัดความสนใจ โดยมีครูที่ปรึกษาให้ทุกชมรมชมรมเครื่องบินจำลองฯ ก็เป็นอีกหนึ่งชมรมที่ประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและ จ.ตรัง ที่ต้องให้การสนับสนุนต่อไป
          "สำหรับโรงเรียนสภาราชินี 2 เปิดสอนชั้นม.1-6 เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษามุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่การประกันคุณภาพ พัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน นำไปสู่การพัฒนาวิทยฐานะของครู พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใช้ระบบเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
          ความประสงค์ของโรงเรียนอีกอย่างคือการสร้างภาคีเครือข่ายให้มีกิจกรรม และมีโครงสร้างร่วมกับโรงเรียนเพิ่มขึ้น โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาจากสมศ. และครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาชาติ บนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95" นายวีระยุทธแจกแจง
          การจัดการเรียนการสอนโดยยึด "นักเรียนเป็นศูนย์กลาง"กับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแข่งขันเครื่องบินจำลองฯ "หนูน้อยจ้าวเวหา Thai PBS"ประเภทบินยุทธวิธี ประจำปี 2554 เป็นอีกบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จของการจัดการศึกษาที่ให้ความสำคัญต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ใช่ใช้วิธียัดเยียด หรืออัดเฉพาะเรื่องเรียนเพียงอย่างเดียว จึงประสบผลสำเร็จได้..ซึ่งอาจจะไม่ใช่ความสำเร็จเสมอไป!!

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 2 มี.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
554 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.18  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์