ร.ร.สภาราชินี 2 แชมป์’หนูน้อยจ้าวเวหา’
  ข่าวทั้งหมด
1 มีนาคม 2555

      

เลาะรั้วสถาบัน: ร.ร.สภาราชินี 2 แชมป์'หนูน้อยจ้าวเวหา'

 

          จิรศักดิ์ จาตุพรพิพัฒน์
          การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ"หนูน้อยจ้าวเวหา Thai PBS"ประเภทบินยุทธวิธี ประจำปี 2554 ชิงถ้วยพระราชทาน"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ จ.พะเยาเมื่อเร็วๆ นี้
          ผลปรากฏว่า โรงเรียนสภาราชินี 2 จ.ตรังคว้ารางวัลชนะเลิศ นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติต่อนักเรียน โรงเรียนและ จ.ตรัง ที่สามารถสร้างชื่อเสียงในฐานะเยาวชนคนเก่ง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนได้อีกแง่มุมหนึ่งอย่างน่าประทับใจ
          วิศวกรน้อยที่ประดิษฐ์ "เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ"ที่นำไปสู่การคว้ารางวัลชนะเลิศ เกิดจากการรวมตัวของนักเรียนผู้รัก และใฝ่ฝันอยากท่องเวหา 3 คน ประกอบด้วย กวินตันสิน, อภิชาต หงส์ทองและ ยศพล บุญมาทั้ง 3 หนุ่มเรียนอยู่ชั้น ม.3 โรงเรียนสภาราชินี2 จ.ตรัง ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุน ให้ปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิดจาก นายวีระยุทธ ธนทวีผู้อำนวยการโรงเรียน นางอุลาวรรณ ปราบโรครองผู้อำนวยการโรงเรียนและ นางยุพยง สงยอดอาจารย์ผู้ควบคุมทีมกวินเล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจก่อนมาประสบความสำเร็จกับการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับในครั้งนี้ว่า "ผมรัก และชอบเครื่องบินบังคับมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถม โดยให้คุณพ่อซื้อหนังสือมาให้อ่าน เมื่อรัก และคลั่งไคล้มากๆ จึงรบเร้าให้พ่อซื้อให้เล่น ขณะนั้นเครื่องบินลำละหมื่นกว่าบาท จนเกิดความชำนาญ ไปพร้อมๆ กับศึกษาวิธีประดิษฐ์เครื่องบิน เพื่อจะได้ลดภาระรายจ่ายของพ่อ
          "ต่อมาเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โรงเรียนสภาราชินี 2 ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งชมรมตามความถนัด และความชอบ ผมจึงรวมตัวกับเพื่อนๆ ที่ชอบเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับตั้งชมรมเครื่องบินเล็ก มีอาจารย์ยุพยง เป็นที่ปรึกษา คิดค้นประดิษฐ์เครื่องบินจำลองเหลือลำละ 5 พันกว่าบาท จากราคาที่ซื้อตามท้องตลาดลำละ 1 หมื่นกว่าบาท โดยจะฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนวันละ 2-3 ชั่วโมง จนนำไปสู่การแข่งขันมาเรื่อยๆ ได้รางวัลบ้าง แพ้บ้าง ก็ว่ากันไป ตระเวนแข่งขันในจังหวัด และต่างจังหวัดล่าสุด ชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้สึกดีใจ และภูมิใจเป็นอย่างมาก เพื่อนร่วมทีมทุกคนปลื้มจนน้ำตาไหล เพราะเป็นการแข่งขันที่ตื่นเต้นมาก ทุกโรงเรียนมีฝีมือพอๆ กัน รางวัลที่ได้ไม่ใช่โชคช่วย แต่เป็นเพราะการฝึกฝน ความอดทนและความพยายามของเพื่อนร่วมทีมทุกคน"กวินเล่าด้วยความภูมิใจ
          ด้านอาจารย์ยุพยง อาจารย์ผู้ควบคุมทีมบอกว่า ชมรมเครื่องบินเล็กก่อตั้งเมื่อปี 2553 โดยการรวมตัวของนักเรียนที่ชื่นชอบ และสนใจเกี่ยวกับเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับมีสมาชิก 20 คน เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ได้เข้ารับการอบรมจากสมาคมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และได้เข้าร่วมการแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย สพฐ." ระดับภาคใต้ ประจำปี 2553 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุทธวิธี (รุ่นพัฒนา มัธยมปลาย) ระดับภาคใต้ พอเดือนเมษายน 2554 ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ที่ประเทศมาเลเซียเดือนพฤษภาคม 2554 เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินจำลองฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ "หนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย"ชิงแชมป์ภาคใต้ประจำปี 2554 ที่สนามกีฬาอเนกประสงค์โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร ประเภทยุทธวิธี
          เดือนกรกฎาคม 2554 แข่งขันเครื่องบินจำลองฯ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ ที่โรงเรียนพัชรกิติยาภา จ.สุราษฎร์ธานี เดือนสิงหาคม 2554 แข่งขันเครื่องบินจำลองฯ นัดพิเศษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เดือนสิงหาคมแข่งขันเครื่องบินจำลองฯ "หนูน้อยจ้าวเวหา"ประเภทยุทธวิธี ที่พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 จัดโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
          และเดือนธันวาคม 2554 ในฐานะตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินจำลองฯและได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา Thai PBS" ประเภทบินยุทธวิธี ประจำปี 2554
          นายวีระยุทธ ธนทวีผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 บอกว่า โรงเรียนสภาราชินี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จะพัฒนากลุ่มผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนรวมตัวกันตั้งชมรมตามความถนัดความสนใจ โดยมีครูที่ปรึกษาให้ทุกชมรมชมรมเครื่องบินจำลองฯ ก็เป็นอีกหนึ่งชมรมที่ประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและ จ.ตรัง ที่ต้องให้การสนับสนุนต่อไป
          "สำหรับโรงเรียนสภาราชินี 2 เปิดสอนชั้นม.1-6 เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษามุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่การประกันคุณภาพ พัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน นำไปสู่การพัฒนาวิทยฐานะของครู พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใช้ระบบเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
          ความประสงค์ของโรงเรียนอีกอย่างคือการสร้างภาคีเครือข่ายให้มีกิจกรรม และมีโครงสร้างร่วมกับโรงเรียนเพิ่มขึ้น โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาจากสมศ. และครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาชาติ บนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95" นายวีระยุทธแจกแจง
          การจัดการเรียนการสอนโดยยึด "นักเรียนเป็นศูนย์กลาง"กับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแข่งขันเครื่องบินจำลองฯ "หนูน้อยจ้าวเวหา Thai PBS"ประเภทบินยุทธวิธี ประจำปี 2554 เป็นอีกบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จของการจัดการศึกษาที่ให้ความสำคัญต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ใช่ใช้วิธียัดเยียด หรืออัดเฉพาะเรื่องเรียนเพียงอย่างเดียว จึงประสบผลสำเร็จได้..ซึ่งอาจจะไม่ใช่ความสำเร็จเสมอไป!!

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 2 มี.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์