บัญชีเงินเดือนใหม่ครูป.ตรี 12,530 สัญญาบวกค่าครองชีพให้ครบ 15,000 /รร.เอกชนรอลุ้น
  ข่าวทั้งหมด
28 กุมภาพันธ์ 2555

      

บัญชีเงินเดือนใหม่ครูป.ตรี 12,530 สัญญาบวกค่าครองชีพให้ครบ 15,000 /รร.เอกชนรอลุ้น

 

          ศึกษาธิการ * ก.ค.ศ.เปิดร่างบัญชีเงินเดือนใหม่ครูจบ ป.ตรียังไม่ถึง 15,000 บาท ได้เพิ่มเป็น 12,530 บาท จากเดิมได้ 9,140 บาท สัญญาจะทบค่าครองชีพให้จนครบ 15,000 บาท เบื้องต้นนำเข้า อ.ก.ค.ศ.วิสามัญพิจารณา 14 มี.ค.นี้ ส่วนครูเอกชนได้ปรับด้วยหรือไม่ยังไม่คืบ
          วันที่ 27 ก.พ. นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ศึกษาจบปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้ปรับขึ้นย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้จัดทำร่างบัญชีอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสอดรับกับมติ ครม. และเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญ ที่มีนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นประธานพิจารณาในวันที่ 14 มี.ค.นี้
          ทั้งนี้ ในร่างบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ดังกล่าวจะเป็นอัตราใหม่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับคุณวุฒิแรกการบรรจุจะใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.55 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.คุณวุฒิ ป.เอก อัตราใหม่ 19,100 บาท จากอัตราเดิม 13,770 บาท 2.ป.โททั่วไปหรือเทียบเท่า อัตราใหม่ 15,430 บาท จากอัตราเดิม 10,190 บาท 3.ป.โทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี อัตราใหม่ 16,570 บาท จากอัตราเดิม 11,200 บาท 4.ป.ตรีหลักสูตร 6 ปี กลุ่มแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ อัตราใหม่ 15,430 บาท จากอัตราเดิม 10,190 บาท
          เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวอีกว่า 5.ป.ตรีหลักสูตร 5 ปี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อัตราใหม่ 12,530 บาท จากอัตราเดิม 9,140 บาท 6.ประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี อัตราใหม่ 12,530 บาท จากอัตราเดิม 9,140 บาท และ 7.ป.ตรีหลักสูตร 4 ปี อัตราใหม่ 11,920 บาท จากอัตราเดิม 8,340 บาท ทั้งนี้ เมื่อร่างบัญชีอัตราเงินเดือนดังกล่าวผ่าน อ.ก.ค.ศ.ระบบแล้ว จะต้องเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาเห็นชอบ จากนั้นนำเสนอ ครม.พิจารณาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป อย่างไรก็ตาม ร่างอัตราเงินเดือนขั้นต่ำใหม่ยังไม่ถึง 15,000 บาท แต่จะมีการเพิ่มเงินค่าครองชีพให้เพื่อให้ครบ 15,000 บาท
          ด้านนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำในส่วนครูเอกชนที่ศึกษาจบ ป.ตรีเป็น 15,000 บาทว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กำลังจัดทำรายละเอียดการปรับเพิ่มเงินเดือนดังกล่าว เพราะการปรับเพิ่มเงินเดือนครูเอกชนจะต้องเชื่อมโยงกับการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนโรงเรียนเอกชน โดยหากจัดทำรายละเอียดเสร็จสิ้น สช.จะต้องนำเสนอรายละเอียดดังกล่าวนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พิจารณาอีกครั้งก่อนนำเสนอ ครม.ต่อไป.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
125 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.55  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์