แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ
  ข่าวทั้งหมด
27 กุมภาพันธ์ 2555

      

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษในประเทศไทย (ESUThailand)จัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ รอบรองชนะเลิศ ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

               การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

               สำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ประจำปี ๒๕๕๕ มีนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาคจำนวน ๖๗ คน โดยแบ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๔๗ คน และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน ๒๐ คน ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้มีการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อ “The Head or The Heart?” โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้เวลาในการพูดประมาณ ๕ นาที และตอบคำถามจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศจำนวน ๕ คน

                ทั้งนี้ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี ๒๕๕๕ จะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษต่อไป

ธมกร/ข่าว

วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ./สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / วิชัย เทพกอม
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.79  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์