สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
  ข่าวทั้งหมด
10 กุมภาพันธ์ 2555

      

นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา และการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ถือว่าเป็นสิ่งท้าทาย ดังนั้นจึงได้หารือกับผู้บริหารของอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการเรียนรู้ภาษาหลักที่จะใช้สื่อสารในอาเซียน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และการเดินทางไปฝึกงานในต่างประเทศของนักเรียน นักศึกษา เพื่อจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อขอให้ส่งข้าราชการกระทรวงต่างประเทศมาทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องดังกล่าวด้วย  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ได้ให้นโยบายให้วิทยาลัยในสังกัด สอศ. คิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถจดสิทธิบัตร เช่นการทำชีสเหลว(Cheese) ใช้ดื่มเพื่อดูดซับแอลกอฮอล์ในร่างกาย และถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเนื่องจากน้ำนมราคาถูก และมีรายได้เข้าสู่กองทุนฯเพื่อการก้าวเดินต่อไปของนักศึกษา ทั้งนี้“นักศึกษาของอาชีวศึกษาต้องเป็นคนที่สร้างรายได้และเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยผู้บริหารจะต้องทำหน้าที่ในการกระตุ้นให้ครูได้พัฒนาการสอน เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆไปสู่นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเราไม่ต้องการความเท่าเทียม แต่เราจะเป็นหนึ่งในอาเซียน”

สำหรับการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษาให้สามารถประยุกต์ความรู้และใช้ทักษะในการคิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ มีเป้าหมายให้เป็นผลงานที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีครูที่ปรึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้เผยแพร่ผลงานในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับสากล

เพื่อเป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นของนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา และการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา และการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

อิชยา/ข่าว,ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
1744 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์