เด็กอาชีวะคว้าชัยอชท.
  ข่าวทั้งหมด
3 กุมภาพันธ์ 2555

      

ชนะเลิศวิชาชีพช่าง : ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโล่รางวัลแก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี ที่ชนะเลิศการแข่งขันวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อชท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

 

 


เด็กอาชีวะ คว้าชัยการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่าง อชท.ระดับชาติ ครั้งที่ 21


         สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโล่รางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะการประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อชท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานมอบโล่รางวัล
         ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้นำทักษะวิชาชีพสู่การปฏิบัติอย่าง สร้างสรรค์  และดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่า และมีความสุข รวมทั้งได้นำความรู้ ความสามารถ ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้คือครูอาจารย์ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ และฝึกอบรมอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งนักเรียนนักศึกษาควรกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ จะเป็นพลังผลักดันให้ก้าวไปสู่อนาคตที่ก้าวไกล และต้องปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติอยู่เสมอ  
          จากนั้น รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะขั้นพื้นฐาน ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ งานปูน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ งานไม้ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร การออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ระดับ ปวส. ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี การติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ เครื่องปรับอากาศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยเมเบิลคอนโทรเลอร์ PLC ระดับ ปวส. ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ การประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ระดับ ปวช. ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี การออกแบบและตัดเย็บชุดลำลองเด็กหญิงไม่มีซับใน (5 ขวบ) ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี การบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น การแข่งขันพิมพ์ดีดไทย ระดับ ปวช. ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พิมพ์ดีดอังกฤษ ระดับ ปวช. ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต การเขียนแผนธุรกิจ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม Thai Fusion Set ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เมนูสุขภาพจากธัญพืช (อาหารจานเดียวและขนมหวาน) ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา การประดิษฐ์พุ่มประดิษฐ์จากผ้า สำหรับตกแต่งสถานที่ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา พานขันหมากและพานขันหมั้น (แหวน) ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง การตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรีแขนสามส่วน ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การวาดภาพเหมือน ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ การวาดภาพการ์ตูน คาแรคเตอร์ 2 มิติ (2 Dimension Character) ระดับ ปวช. ได้แก่ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  การวาดภาพการ์ตูนสั้นประกอบเรื่อง 2 มิติ (2 Dimension Illuslation) ระดับปวส.  ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ การผสมเครื่องดื่ม (ชาย) ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ (หญิง) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง การนำเสนอการนำเที่ยว ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ การออกแบบ Web page ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี การออกแบบ Animation ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช งานออกแบบทรงผมบุรุษ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม (หญิง) ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ร้องเพลงไทยสากล (ชาย) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (หญิง) ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ร้องเพลงสากล (ชาย) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (หญิง) ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการบางนา ภาษาจีนกลาง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สุนทรพจน์ รักการอ่าน ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการบางนา สุนทรพจน์การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ การตอบปัญหาวิชาการประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว มารยาทไทย ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี Lip sing Dancer ไทยลูกทุ่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดนตรีไทย จะเข้ ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการบางนา ซอด้วง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ขิมสาย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ขลุ่ย ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการบางนา และ ซออู้ ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการบางนา งานเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และงานเชื่อม MAG/FLUX-CORE ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก


ยุวดี ข่าว / นภดล ภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
3 กุมภาพันธ์ 2555


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1445 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.39  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์