สพท.ต่อยอดนักเรียนเป็นเลิศ
  ข่าวทั้งหมด
2 กุมภาพันธ์ 2555

      

สพท.ต่อยอดนักเรียนเป็นเลิศ

 

          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีผู้เข้าร่วมงาน 200,000 คน มีนักเรียนเข้าร่วม 31,000 คน ครูเข้ามาช่วยสนับสนุนประมาณ 12,000 คน ถือว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นงานที่สพฐ.ได้ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในทุกๆ ด้าน
          ทั้งนี้พบว่ามีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านวิชาการ ด้านศิลปะการแสดง ด้านภาษาซึ่งสพฐ.จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) พัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ และต่อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ไปสู่ความเป็นเลิศ เพราะฉะนั้น กิจกรรมต่อไปสพฐ.ต้องหาเส้นทางในการส่งต่อนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
          นายชินภัทรกล่าวต่อว่า ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนยังมีการมอบเหรียญรางวัล โดยสพฐ.เห็นความพยายามของหลายเขตพื้นที่ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา (สพป.)ที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุด คือ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองมาเป็นสงขลาเขต 2 ชุมพรเขต 1 นครราชสีมาเขต 5 และสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
          ส่วนสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (สพม.) ที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุด คือ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 1 กทม. สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 2 กทม. สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 28 ศรีสะเกษ ยโสธรและสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 3 นนทบุรี อยุธยา
          ทั้งนี้ สัดส่วนระหว่างสพป.และสพม. พบว่าสพป.ที่ได้รับรางวัลจะกระจายไปยังส่วนภูมิภาคมาก โดยเน้นไปที่ภาคใต้ ส่วนสพม.จะกระจายในส่วนของกทม. และปริมณฑลมากกว่า

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 3 ก.พ. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.56  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์