คุรุสภาชงมาตรฐานครูฉบับใหม่
  ข่าวทั้งหมด
16 มกราคม 2555

      

คุรุสภาชงมาตรฐานครูฉบับใหม่

 

          เมื่อวันที่ 15 ม.ค. นายดิเรก พรสีมา ประธานคุรุสภา เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 ม.ค. ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมาตรฐานวิชาชีพครูฉบับใหม่ ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ที่จากเดิมเป็นการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในภาพรวม โดยพิจารณาวุฒิการศึกษาที่ได้รับจากสถาบันอุดมศึกษา เปลี่ยนมาเป็นการออกใบอนุญาตแยกตามประเภทความเชี่ยวชาญและเน้นทักษะในการฝึกสอนภาคปฏิบัติมากขึ้น โดยต้องผ่านการสอบมาตรฐานกับคุรุสภาก่อนด้วย
          นายดิเรกกล่าวต่อว่า คุรุสภาจะออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพแยกประเภทตามแต่หน้าที่ของแต่ละบุคคล ได้แก่ ครูปฐมวัย สอนระดับอนุบาล ครูประถมศึกษา สอนได้ทุกวิชาระดับประถมศึกษา ครูเฉพาะวิชา สอนระดับมัธยมศึกษา เบื้องต้นจะมี 35 วิชาเอกประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
          นายดิเรกกล่าวด้วยว่า ภายหลังคณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบแล้วจะส่งร่างมาตรฐานวิชาชีพครูฉบับใหม่ไปยัง รมว.ศึกษาธิการ เพื่อเห็นชอบและออกเป็นประกาศต่อไป คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในนักศึกษารุ่นปี 2559 แต่ยังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อให้เริ่มใช้ในนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาก่อนหน้านั้น ขณะที่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในปัจจุบันเมื่อครบอายุใบอนุญาตต้องสอบในระบบใหม่เช่นกัน

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
501 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์