คุรุสภาชงมาตรฐานครูฉบับใหม่
  ข่าวทั้งหมด
16 มกราคม 2555

      

คุรุสภาชงมาตรฐานครูฉบับใหม่

 

          เมื่อวันที่ 15 ม.ค. นายดิเรก พรสีมา ประธานคุรุสภา เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 ม.ค. ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมาตรฐานวิชาชีพครูฉบับใหม่ ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ที่จากเดิมเป็นการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในภาพรวม โดยพิจารณาวุฒิการศึกษาที่ได้รับจากสถาบันอุดมศึกษา เปลี่ยนมาเป็นการออกใบอนุญาตแยกตามประเภทความเชี่ยวชาญและเน้นทักษะในการฝึกสอนภาคปฏิบัติมากขึ้น โดยต้องผ่านการสอบมาตรฐานกับคุรุสภาก่อนด้วย
          นายดิเรกกล่าวต่อว่า คุรุสภาจะออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพแยกประเภทตามแต่หน้าที่ของแต่ละบุคคล ได้แก่ ครูปฐมวัย สอนระดับอนุบาล ครูประถมศึกษา สอนได้ทุกวิชาระดับประถมศึกษา ครูเฉพาะวิชา สอนระดับมัธยมศึกษา เบื้องต้นจะมี 35 วิชาเอกประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
          นายดิเรกกล่าวด้วยว่า ภายหลังคณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบแล้วจะส่งร่างมาตรฐานวิชาชีพครูฉบับใหม่ไปยัง รมว.ศึกษาธิการ เพื่อเห็นชอบและออกเป็นประกาศต่อไป คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในนักศึกษารุ่นปี 2559 แต่ยังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อให้เริ่มใช้ในนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาก่อนหน้านั้น ขณะที่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในปัจจุบันเมื่อครบอายุใบอนุญาตต้องสอบในระบบใหม่เช่นกัน

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
100 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์