ครู สพฐ.ยื่นย้ายคืนถิ่นกว่า 2 หมื่นคน
  ข่าวทั้งหมด
12 มกราคม 2555

      

ครู สพฐ.ยื่นย้ายคืนถิ่นกว่า 2 หมื่นคน

 

          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการครูคืนถิ่น ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีครูขอย้ายคืนถิ่นใน 226 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 21,201 คน แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 184 เขตจำนวน 14,956 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 42 เขต จำนวน 6,245 คน โดยสามารถจำแนกเป็นกรณีได้ ดังนี้ กรณีปกติ (อยู่กับคู่สมรส,ครอบครัว,พ่อแม่) จำนวน 6,213 คน กรณีเจ็บป่วย(ตนเองหรือคนในครอบครัว) จำนวน 816 คน และกรณีเพื่อความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 106 คน อย่างไรก็ตาม สพฐ.จะนำข้อมูลการขอย้ายทั้งหมดมาวิเคราะห์ความหนาแน่นของการขอ ย้ายกลับภูมิลำเนาว่ามีการขอย้ายไปที่พื้นที่ใดบ้าง รวมทั้งจะดูคุณสมบัติข้าราชการครูที่ขอยื่นคำร้องขอ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การทำงาน คุณวุฒิ อายุการทำงาน วิชาเอกเพื่อที่จะดำเนินการพิจารณาต่อไป ซึ่งขณะนี้ มีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้น 7 ชุด แบ่งออกเป็นตามภูมิภาคต่างๆ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองทั้ง 7 ชุดนี้จะพิจารณารายละเอียดปลายทางที่ข้าราชครูประสงค์ขอย้ายคืนถิ่นและจากนั้น สพฐ.จะตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นอีก 1 ชุด เพื่อประสานกับภูมิภาคต่างๆอี กครั้ง ทั้งนี้ คาดว่าครูจะย้ายกลับถิ่นฐานเดิมได้ในคราวนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ สพฐ.จะต้องเสนอข้อมูลทั้งหมดให้ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) พิจารณาว่า จะมีแนวทางใดบ้างเพื่อให้ สามารถย้ายข้าราชการครูได้มากขึ้น

          ด้านนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดโครงการครูคืนถิ่น และเปิดโอกาสให้ครูในทุกสังกัดในหน่วยงาน ศธ.ได้ยื่นความประสงค์เพื่อขอย้ายคืนถิ่นตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวามคม 2554 ที่ผ่านมานั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นั้นมีครูวิทยาลัยในสังกัดยื่นขอย้ายคืนถิ่น จำนวน 1,002 คนแบ่งเป็น ภาคเหนือ จำนวน 203 คน ภาคกลางและภาคตะวันออก 291 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 301 คน และภาคใต้ 207 คน โดยในส่วนของภาคใต้นั้นเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอย้าย จำนวน 39 คน ดังนี้ จ.นราธิวาส 2 คน ปัตตานี 20 คน และยะลา 17 คน

          อย่างไรก็ตาม สอศ.จะประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอยื่นย้ายถิ่นในวันที่ 13 มกราคมนี้ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) กำหนด รวมทั้งจะพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย

 

          ที่มา: http://www.naewna.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
78 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์