ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
  ข่าวทั้งหมด
27 ธันวาคม 2554

      

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่มีแนวคิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อสร้างสายใยรักและความผูกพันในครอบครัว ดังคำขวัญพระราชทาน “นมแม่คือหยดแรกของสายใยรักในครอบครัว” ซึ่งเด็กที่ถูกเลี้ยงดูด้วยความรัก ความอบอุ่น จะเติบโตเป็นเด็กที่แข็งแรง ฉลาด อารมณ์ดี จิตใจดี มีคุณภาพ

                ทั้งนี้ โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ได้เริ่มในพื้นที่นำร่อง ๕ ภาค รวม ๕ ตำบล ได้แก่ ตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตำบลริมปิง จังหวัดลำพูน ตำบลสวนกล้วย จังหวัดราชบุรี และตำบลก่อเอ้ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวใน ๖ เดือนแรกหลังคลอด ซึ่งมีเป้าหมายที่จะตั้งโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในปี ๒๕๕๕ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล เป็นศูนย์ประสานงานการดำเนินงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว และโรงเรียนนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวเป็นผู้ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ครอบครัว แกนนำชุมชน และอสม.นมแม่

                สำหรับกระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นหน่วยงานหลักในการนำองค์ความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมเข้าสู่สถานศึกษา  พร้อมร่วมบูรณาการและพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กด้วยการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

******************************************

ธมกร/ข่าว

วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ / สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / วิชัย เทพกอม
156 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์