ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
  ข่าวทั้งหมด
27 ธันวาคม 2554

      

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่มีแนวคิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อสร้างสายใยรักและความผูกพันในครอบครัว ดังคำขวัญพระราชทาน “นมแม่คือหยดแรกของสายใยรักในครอบครัว” ซึ่งเด็กที่ถูกเลี้ยงดูด้วยความรัก ความอบอุ่น จะเติบโตเป็นเด็กที่แข็งแรง ฉลาด อารมณ์ดี จิตใจดี มีคุณภาพ

                ทั้งนี้ โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ได้เริ่มในพื้นที่นำร่อง ๕ ภาค รวม ๕ ตำบล ได้แก่ ตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตำบลริมปิง จังหวัดลำพูน ตำบลสวนกล้วย จังหวัดราชบุรี และตำบลก่อเอ้ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวใน ๖ เดือนแรกหลังคลอด ซึ่งมีเป้าหมายที่จะตั้งโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในปี ๒๕๕๕ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล เป็นศูนย์ประสานงานการดำเนินงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว และโรงเรียนนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวเป็นผู้ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ครอบครัว แกนนำชุมชน และอสม.นมแม่

                สำหรับกระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นหน่วยงานหลักในการนำองค์ความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมเข้าสู่สถานศึกษา  พร้อมร่วมบูรณาการและพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กด้วยการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

******************************************

ธมกร/ข่าว

วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ / สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / วิชัย เทพกอม
1154 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.18  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์