ศธ.เจ้าภาพประชุมอาเซียนบวกสาม
  ข่าวทั้งหมด
22 ธันวาคม 2554

      

ศธ.เจ้าภาพประชุมอาเซียนบวกสาม

 

          น.ส.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดศธ. กล่าวว่า สำนักเลขาธิการอาเซียนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2 (ASEAN+3 Senior Officials Meeting on Education-SOMED+3) ในวันที่20 ม.ค.55 โดยจะคู่ขนานกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 34 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ศธ.จัดการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการในกรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสาม และพิจารณาในประเด็นต่างๆ คือ 1.ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2 ที่ประชุมจะพิจารณาร่างรายละเอียดและขอบเขตของการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม
          2.กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ซึ่งศธ.รับเป็นเจ้าภาพดำเนินการ อาทิ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ ในประเทศอาเซียนบวกสาม การส่งเสริมการเรียนภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดทำเอกสารแนวคิดเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน

 

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 23 ธ.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
501 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์