ศธ.เจ้าภาพประชุมอาเซียนบวกสาม
  ข่าวทั้งหมด
22 ธันวาคม 2554

      

ศธ.เจ้าภาพประชุมอาเซียนบวกสาม

 

          น.ส.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดศธ. กล่าวว่า สำนักเลขาธิการอาเซียนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2 (ASEAN+3 Senior Officials Meeting on Education-SOMED+3) ในวันที่20 ม.ค.55 โดยจะคู่ขนานกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 34 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ศธ.จัดการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการในกรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสาม และพิจารณาในประเด็นต่างๆ คือ 1.ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2 ที่ประชุมจะพิจารณาร่างรายละเอียดและขอบเขตของการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม
          2.กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ซึ่งศธ.รับเป็นเจ้าภาพดำเนินการ อาทิ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ ในประเทศอาเซียนบวกสาม การส่งเสริมการเรียนภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดทำเอกสารแนวคิดเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน

 

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 23 ธ.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
85 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.64  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์