สช.จับมือ ’ม.หาดใหญ่’ เปิด ’ป.บัณฑิตฯ’ ครูเอกชนสนใจแห่สมัครรุ่นแรก 300 คน
  ข่าวทั้งหมด
6 ธันวาคม 2554

      

สช.จับมือ 'ม.หาดใหญ่' เปิด 'ป.บัณฑิตฯ' ครูเอกชนสนใจแห่สมัครรุ่นแรก 300 คน

 

          นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่า ปีนี้ถือเป็นปีแรกและโครงการแรกที่ สช.ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2552 คุรุสภาไม่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตฯทำให้เกิดปัญหากับครูเอกชนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เนื่องด้วยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้ว่า ครูรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และครูเอกชนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะต้องเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ หลังโรงเรียนบรรจุให้ทำงานครบ 2 ปี เพื่อจะได้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูถูกต้องตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการที่สำคัญครูเอกชนที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะได้รับสิทธิ์ในการสอบบรรจุเข้าสอนในโรงเรียนของรัฐ และจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเช่นเดียวกับครูของรัฐเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นใจให้กับโรงเรียน ผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองว่า ครูผู้สอนที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นครูมืออาชีพที่มีคุณภาพ ซึ่งการลงนามความร่วมมือระหว่างสช.กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในการเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ ครั้งนี้เจาะกลุ่มเป้าหมายครูเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล และนครศรีธรรมราชโดยรุ่นแรกมีครูเอกชนเข้าเรียน ป.บัณฑิตฯ ถึง 300 คน ซึ่งถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ และคาดว่าจะมีโครงการความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย
          ผศ. ดร.ประยูร เทพนวล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในการเปิดหลักสูตรดังกล่าวว่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีประสบการณ์ในการเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ ตั้งแต่ปี 2550 โดยดำเนินการสอนตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาอย่างเคร่งครัดทำให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจาก สช.จนกระทั่งได้ลงนามความร่วมมือในการเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ รุ่นนี้ขึ้น ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงความพร้อมของ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงกล่าวได้เลยว่าเรามีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่ด้านหลักสูตรที่ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ของคุรุสภา มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการสอนอย่างมืออาชีพจากมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นต้น มีระบบการฝึกสอนที่ได้มาตรฐานและมีอาจารย์ทำการนิเทศนักศึกษาทุกภาคเรียน นอกจากนี้ยังพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย มีระบบสืบค้นตำราเรียนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ จึงมั่นใจได้เลยว่าครูที่มาเรียนหลักสูตรป.บัณฑิตฯ ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะสามารถจบหลักสูตรออกไปเป็นครูมืออาชีพได้อย่างแน่นอน

          --มติชน ฉบับวันที่ 7 ธ.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
921 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.42  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์