สช.จับมือ ’ม.หาดใหญ่’ เปิด ’ป.บัณฑิตฯ’ ครูเอกชนสนใจแห่สมัครรุ่นแรก 300 คน
  ข่าวทั้งหมด
6 ธันวาคม 2554

      

สช.จับมือ 'ม.หาดใหญ่' เปิด 'ป.บัณฑิตฯ' ครูเอกชนสนใจแห่สมัครรุ่นแรก 300 คน

 

          นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่า ปีนี้ถือเป็นปีแรกและโครงการแรกที่ สช.ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2552 คุรุสภาไม่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตฯทำให้เกิดปัญหากับครูเอกชนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เนื่องด้วยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้ว่า ครูรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และครูเอกชนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะต้องเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ หลังโรงเรียนบรรจุให้ทำงานครบ 2 ปี เพื่อจะได้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูถูกต้องตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการที่สำคัญครูเอกชนที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะได้รับสิทธิ์ในการสอบบรรจุเข้าสอนในโรงเรียนของรัฐ และจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเช่นเดียวกับครูของรัฐเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นใจให้กับโรงเรียน ผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองว่า ครูผู้สอนที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นครูมืออาชีพที่มีคุณภาพ ซึ่งการลงนามความร่วมมือระหว่างสช.กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในการเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ ครั้งนี้เจาะกลุ่มเป้าหมายครูเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล และนครศรีธรรมราชโดยรุ่นแรกมีครูเอกชนเข้าเรียน ป.บัณฑิตฯ ถึง 300 คน ซึ่งถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ และคาดว่าจะมีโครงการความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย
          ผศ. ดร.ประยูร เทพนวล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในการเปิดหลักสูตรดังกล่าวว่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีประสบการณ์ในการเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ ตั้งแต่ปี 2550 โดยดำเนินการสอนตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาอย่างเคร่งครัดทำให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจาก สช.จนกระทั่งได้ลงนามความร่วมมือในการเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ รุ่นนี้ขึ้น ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงความพร้อมของ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงกล่าวได้เลยว่าเรามีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่ด้านหลักสูตรที่ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ของคุรุสภา มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการสอนอย่างมืออาชีพจากมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นต้น มีระบบการฝึกสอนที่ได้มาตรฐานและมีอาจารย์ทำการนิเทศนักศึกษาทุกภาคเรียน นอกจากนี้ยังพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย มีระบบสืบค้นตำราเรียนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ จึงมั่นใจได้เลยว่าครูที่มาเรียนหลักสูตรป.บัณฑิตฯ ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะสามารถจบหลักสูตรออกไปเป็นครูมืออาชีพได้อย่างแน่นอน

          --มติชน ฉบับวันที่ 7 ธ.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
147 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.66  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์