ผลวิจัยกบข.ชี้ครูหนี้สินมากที่สุด รุก’อีสาน’อบรมวางแผนการเงิน
  ข่าวทั้งหมด
1 ธันวาคม 2554

      
ผลวิจัยกบข.ชี้ครูหนี้สินมากที่สุด รุก'อีสาน'อบรมวางแผนการเงิน          ASTVผู้จัดการรายวัน - งานวิจัยกบข.ชี้สมาชิก ที่เป็นครู มีปัญหาหนี้สินมากที่สุด ศธ.ร่วมมือ กบข.อบรมวางแผนด้านการเงินให้ครูและบุคลากรที่เป็นสมาชิก ประเดิมพื้นที่อีสาน จ.กาฬสินธุ์แห่งแรก
          นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยหลังจากนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เข้าพบว่าเนื่องจากสมาชิก กบข.ประมาณ40% เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง กบข.ได้ทำการวิจัยพบว่า สมาชิกข้าราชการครูประสบปัญหาการจัดการภาระค่าใช้จ่ายมากที่สุดเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงินกบข. ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบบริหารจัดการของ กบข. จึงได้หารือเพื่อขอให้เป็นสื่อกลางในการประสานไปยังสมาชิก กบข. หรือข้าราชการครูและบุคลากรที่ยังไม่เป็นสมาชิก แต่สนใจอยากเข้าร่วมกับ  กบข. มาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินที่ กบข.จะจัดขึ้น เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจและไม่หวั่นวิตกในการดำรงชีพหลังเกษียณอายุราชการ โดยจะเริ่มจากตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เป็นภูมิภาคแรกที่ จ.กาฬสินธุ์
          ด้าน น.ส.โสภาวดี กล่าวว่าจากผลวิจัยของ กบข.ปี 2553 พบว่าข้าราชการครูเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินมากที่สุด โดย 70% ของข้าราชการครูทั้งหมด มีปัญหาภาระหนี้สินในครอบครัว ในขณะที่สมาชิกครูจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า65% ขาดความเข้าใจด้านการวางแผนทางการเงินและการลงทุนดังนั้น การจัดทำหลักสูตรที่มีเนื้อหาตรงต่อความต้องการของสมาชิกครูช่วยให้มีความเข้าใจด้านการวางแผนทางด้านการเงินเพิ่มขึ้น และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิก นอกจากนี้ ยังสามารถนำผลลัพธ์จากโครงการในปีนี้ไปพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมข้าราชการทั่วประเทศต่อไปในอนาคต

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
77 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.55  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์