พิธีถวายราชสดุดี
  ข่าวทั้งหมด
25 พฤศจิกายน 2554

      
                     นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารของสำนักงานการลูกเสือแห่งชาติ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี ร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติว่า วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรและประเทศชาตินานัปการ               

                “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักว่าการที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยประเทศได้ จำเป็นต้องให้เยาวชนได้มีการศึกษา จึงได้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึ้นและทรงเริ่มปรับปรุงการศึกษาของชาติ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔ อันเป็นพื้นฐานในการจัดการการศึกษาตราบเท่าทุกวันนี้ ”

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งกองลูกเสือป่าขึ้น เพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นกองกำลังที่มีคุณภาพ พระองค์ทรงดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือด้วยพระองค์เอง อีกทั้งมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นกองกำลังในการป้องกันชาติบ้านเมือง และเป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

                สำหรับกิจกรรมในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักการลูกเสือแห่งชาติ คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี สถานศึกษาในสังกัด ร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พร้อมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ทั้งนี้ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณอีกด้วย

                                                กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.75  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์