พิธีถวายราชสดุดี
  ข่าวทั้งหมด
25 พฤศจิกายน 2554

      
                     นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารของสำนักงานการลูกเสือแห่งชาติ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี ร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติว่า วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรและประเทศชาตินานัปการ               

                “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักว่าการที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยประเทศได้ จำเป็นต้องให้เยาวชนได้มีการศึกษา จึงได้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึ้นและทรงเริ่มปรับปรุงการศึกษาของชาติ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔ อันเป็นพื้นฐานในการจัดการการศึกษาตราบเท่าทุกวันนี้ ”

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งกองลูกเสือป่าขึ้น เพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นกองกำลังที่มีคุณภาพ พระองค์ทรงดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือด้วยพระองค์เอง อีกทั้งมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นกองกำลังในการป้องกันชาติบ้านเมือง และเป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

                สำหรับกิจกรรมในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักการลูกเสือแห่งชาติ คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี สถานศึกษาในสังกัด ร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พร้อมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ทั้งนี้ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณอีกด้วย

                                                กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
1015 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์