สกอ.เล็งออกกฎกระทรวงคุมศูนย์นอกที่ตั้ง
  ข่าวทั้งหมด
17 พฤศจิกายน 2554

      

สกอ.เล็งออกกฎกระทรวงคุมศูนย์นอกที่ตั้ง

 

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐาน กกอ. เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งเสนอขออนุมัติการเปิดสอนการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)ย้อนหลัง แต่ที่ประชุมมีมติไม่รับทราบ เพราะที่ผ่านมา กกอ.ให้มหาวิทยาลัยทั้งหมดแจ้งข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่มหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่ส่งข้อมูลมา ซึ่งจะมีผลทำให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไม่เข้าไปประเมินศูนย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วย ดังนั้น นักศึกษาที่เรียนในศูนย์นี้จะถือว่าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ.กำหนด ทั้งนี้ เชื่อว่านักศึกษาน่าจะรู้แล้วว่าการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และถ้ามีปัญหาอะไร นักศึกษาจะต้องไปฟ้องร้องกับมหาวิทยาลัยเอง
          นพ.กำจรกล่าวว่า ที่ประชุมยังได้อภิปรายกันมาก เรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. และมีการเปิดซ้ำซ้อนขณะเดียวกัน ยังมีการอ้างเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเปิดสอนนอกสถานที่ตั้ง แต่กลับจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีคุณภาพ ที่ประชุมจึงเห็นว่าน่าจะต้องรื้อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งระบบเพื่อให้สามารถประกันคุณภาพได้ ดังนั้น ทางคณะอนุกรรมการมาตรฐาน จึงเสนอให้มีการประชุมผู้ทรงวุฒิด้านการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในช่วงเดือนธันวาคมนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นในการออกกฎกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ใหม่เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่จะต้องมีความชัดเจนและมีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงมีการกำหนดมาตรการในการลงโทษผู้ที่จัดการศึกษาไม่มีคุณภาพด้วย เพราะที่ผ่านมายังไม่การกำหนดเรื่องดังกล่าวชัดเจน

          --มติชน ฉบับวันที่ 18 พ.ย. 2554 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
77 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์