สกอ.เล็งออกกฎกระทรวงคุมศูนย์นอกที่ตั้ง
  ข่าวทั้งหมด
17 พฤศจิกายน 2554

      

สกอ.เล็งออกกฎกระทรวงคุมศูนย์นอกที่ตั้ง

 

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐาน กกอ. เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งเสนอขออนุมัติการเปิดสอนการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)ย้อนหลัง แต่ที่ประชุมมีมติไม่รับทราบ เพราะที่ผ่านมา กกอ.ให้มหาวิทยาลัยทั้งหมดแจ้งข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่มหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่ส่งข้อมูลมา ซึ่งจะมีผลทำให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไม่เข้าไปประเมินศูนย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วย ดังนั้น นักศึกษาที่เรียนในศูนย์นี้จะถือว่าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ.กำหนด ทั้งนี้ เชื่อว่านักศึกษาน่าจะรู้แล้วว่าการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และถ้ามีปัญหาอะไร นักศึกษาจะต้องไปฟ้องร้องกับมหาวิทยาลัยเอง
          นพ.กำจรกล่าวว่า ที่ประชุมยังได้อภิปรายกันมาก เรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. และมีการเปิดซ้ำซ้อนขณะเดียวกัน ยังมีการอ้างเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเปิดสอนนอกสถานที่ตั้ง แต่กลับจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีคุณภาพ ที่ประชุมจึงเห็นว่าน่าจะต้องรื้อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งระบบเพื่อให้สามารถประกันคุณภาพได้ ดังนั้น ทางคณะอนุกรรมการมาตรฐาน จึงเสนอให้มีการประชุมผู้ทรงวุฒิด้านการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในช่วงเดือนธันวาคมนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นในการออกกฎกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ใหม่เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่จะต้องมีความชัดเจนและมีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงมีการกำหนดมาตรการในการลงโทษผู้ที่จัดการศึกษาไม่มีคุณภาพด้วย เพราะที่ผ่านมายังไม่การกำหนดเรื่องดังกล่าวชัดเจน

          --มติชน ฉบับวันที่ 18 พ.ย. 2554 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
361 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์