พัฒนาเด็กไทยสู่อาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
17 พฤศจิกายน 2554

      

พัฒนาเด็กไทยสู่อาเซียน

 

ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นางบุญรื่น ศรีธเรศ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมกับนายขจิตร ชัยนิคม ประธานโครงการห้องผู้นำอัจฉริยะสากล นายวิตเตอร์ มณีรักษ์ ประธานมูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส นายสุริยนต์ วะสมบัติ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาที่ 24 นายเสน่ห์ คำสมหมาย ผอ.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันเปิดโครงการห้องผู้นำอัจฉริยะสากล ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และมอบทุนจำนวน 425,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ซึ่งมูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัสร่วมกับโรงเรียนมาตรฐานสากล กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการขึ้น โดยคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนำร่อง 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องผู้นำอัจฉริยะสากล เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับเยาวชนไทยสู่การเปิดโลกอาเซียนและเป็นพลเมืองโลกที่มีศักยภาพต่อไป
          นางบุญรื่น ศรีธเรศ กล่าวว่า โครงการห้องผู้นำอัจฉริยะสากลจะมีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพเป็นรายบุคคลนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเป็นผู้นำอัจฉริยะที่เป็นมาตรฐานสากลครบทุกมิติ ตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดกิจกรรมการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับเยาวชนไทยเข้าสู่การเปิดโลกอาเซียนอีก4 ปีข้างหน้าได้ และจะทำให้เยาวชนไทยเป็นพลเมืองโลกที่มีศักยภาพต่อไป

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
113 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.67  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์