น้ำใจคนใต้
  ข่าวทั้งหมด
15 พฤศจิกายน 2554

      

 

 

น้ำใจคนใต้ : นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับสิ่งของ มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท และเงินบริจาค 250,000 บาท จากศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) 19 สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนำมาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการที่ประสบอุทกภัย โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมรับมอบ

 

สอศ. รับมอบสิ่งของ และเงินบริจาคจากศพต.

เพื่อบรรเทาทุกข์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ประสบอุทกภัย

 

        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับมอบสิ่งของ และเงินบริจาคจากศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เพื่อส่งมอบให้กับข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัย

        นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังจากเป็นประธานรับสิ่งของ และเงินบริจาคจากศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) ว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ “อาชีวศึกษาชายแดนใต้ ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ของศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 19 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพรามัน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วิทยาลัยประมงปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี วิทยาลัยการอาชีพเบตง วิทยาลัยเทคนิค    จะนะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยการอาชีพสุไหง-โก-ลก วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา และวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ดำเนินการจัดเต็นท์หน้าสถานศึกษา จัดชุดรับบริจาคเคลื่อนที่ และจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา รับบริจาคสิ่งของ และเงินบริจาคจากนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัย มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท

        ด้านนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2554 ระยะที่ 2 วันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2554 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนระยะที่ 3 ในวันนี้ (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554) ซึ่งได้นำสิ่งของ และเงินมาบริจาคเพิ่มเติม ดังนี้ เงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท ถุงยังชีพ 600 ถุง น้ำดื่ม 35,000 โหล ข้าวสาร 50 กระสอบ 139 ถุง ผ้าห่ม 20 ผืน บะหมี่สำเร็จรูป 185 ลัง 73 แพ็ค 14 ซอง ปลากระป๋อง 33 โหล 10 กระป๋อง นมผง 11 กล่อง  นมกล่อง UHT 6 แพ็ค ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป 50 ชิ้น ยาสามัญประจำบ้าน ยากันยุง ยาน้ำกัดเท้า ขนมขบเคี้ยว รองเท้ายางกันน้ำ เทียนไข EM BALL เครื่องสังฆทาน และเสื้อผ้า โดยสิ่งของเหล่านี้ได้นำขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 4 คัน เดินทางจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมาส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการแจกจ่าย หลังจากนั้นรถบรรทุกจะจัดให้เป็นรถรับ-ส่งผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

 

ยุวดี ข่าว / นภดล ภาพ 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

15 พฤศจิกายน 2554


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
96 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.53  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์