มร.ปรับวิธีออกเกรดเป็นแบบสากล
  ข่าวทั้งหมด
9 พฤศจิกายน 2554

      

มร.ปรับวิธีออกเกรดเป็นแบบสากล

 

          รศ.ดร.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญ ทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้เข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มร.อย่าง เป็นทางการแล้ว ดังนั้นตนจะเริ่มทำงานนโยบายตามที่ได้หาเสียงเอาไว้ โดยเฉพาะการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อาเซียนและก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล ซึ่งจะเริ่มด้วยการปรับระบบการให้เกรดจากที่ มร.เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ให้เกรดเป็น G, P และ F มาเป็น A, B, C และ D ทั้งนี้เพื่อให้การวัดผลการศึกษาของนักศึกษามีความละเอียดมากขึ้น และจะทำให้การเทียบโอนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นเป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วย โดยจะเริ่มใช้เกรดแบบใหม่สำหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2554 เป็นต้นไป ส่วนนักศึกษาเดิมก็ให้ใช้การออกเกรดแบบเดิมจนกว่าจะจบการศึกษา
          "เนื่องจากแรกเริ่มในการก่อตั้ง ม.รามฯ มีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ทำให้เราต้องวัดผลด้วยการออกเกรด G เท่ากับเกรด 4 เกรด P เท่ากับ 2.25 และ F เท่ากับ 0 แต่ปัจจุบันคิดว่าอาจารย์มีความพร้อมมากขึ้นในการตัดเกรดให้นักศึกษาที่ละเอียดกว่าเดิมได้ ดังนั้นจะเปลี่ยนเป็นการออกเกรดใหม่ให้มีความเป็นสากล โดย เกรด A เท่ากับเกรด 4 เกรด B เท่ากับ 3 เกรด C เท่ากับ 2 และเกรด D เท่ากับ 1 ตามลำดับ ทั้งนี้จะมีการเรียกประชุมอาจารย์อีกครั้งภายหลังผ่านน้ำลดเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันต่อไป" อธิการบดี มร. กล่าว
          รศ.ดร.วุฒิศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 17 ธ.ค.นี้ ตนได้เชิญเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมเป็นประธานในโครงการการศึกษากับอาเซียนของ มร. ซึ่งจะถือโอกาสเริ่มดำเนินนโยบายในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นในประเทศอาเซียนได้ฟรีตามความสมัครใจ โดยจะเน้นการเรียนเพื่อให้นำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ตนยังได้เริ่มนโยบายให้ มร. จัดงานประชุมและบริการทางวิชาการให้มากขึ้นในปี 2555 รวมถึงจะมีการจัดงบวิจัยเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 1 เท่าตัว เพื่อให้สามารถผลิตงานวิจัยที่ออกมารับใช้สังคมได้มากขึ้นด้วย.

 

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 10 พ.ย. 2554 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
84 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.54  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์