มร.ปรับวิธีออกเกรดเป็นแบบสากล
  ข่าวทั้งหมด
9 พฤศจิกายน 2554

      

มร.ปรับวิธีออกเกรดเป็นแบบสากล

 

          รศ.ดร.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญ ทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้เข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มร.อย่าง เป็นทางการแล้ว ดังนั้นตนจะเริ่มทำงานนโยบายตามที่ได้หาเสียงเอาไว้ โดยเฉพาะการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อาเซียนและก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล ซึ่งจะเริ่มด้วยการปรับระบบการให้เกรดจากที่ มร.เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ให้เกรดเป็น G, P และ F มาเป็น A, B, C และ D ทั้งนี้เพื่อให้การวัดผลการศึกษาของนักศึกษามีความละเอียดมากขึ้น และจะทำให้การเทียบโอนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นเป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วย โดยจะเริ่มใช้เกรดแบบใหม่สำหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2554 เป็นต้นไป ส่วนนักศึกษาเดิมก็ให้ใช้การออกเกรดแบบเดิมจนกว่าจะจบการศึกษา
          "เนื่องจากแรกเริ่มในการก่อตั้ง ม.รามฯ มีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ทำให้เราต้องวัดผลด้วยการออกเกรด G เท่ากับเกรด 4 เกรด P เท่ากับ 2.25 และ F เท่ากับ 0 แต่ปัจจุบันคิดว่าอาจารย์มีความพร้อมมากขึ้นในการตัดเกรดให้นักศึกษาที่ละเอียดกว่าเดิมได้ ดังนั้นจะเปลี่ยนเป็นการออกเกรดใหม่ให้มีความเป็นสากล โดย เกรด A เท่ากับเกรด 4 เกรด B เท่ากับ 3 เกรด C เท่ากับ 2 และเกรด D เท่ากับ 1 ตามลำดับ ทั้งนี้จะมีการเรียกประชุมอาจารย์อีกครั้งภายหลังผ่านน้ำลดเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันต่อไป" อธิการบดี มร. กล่าว
          รศ.ดร.วุฒิศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 17 ธ.ค.นี้ ตนได้เชิญเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมเป็นประธานในโครงการการศึกษากับอาเซียนของ มร. ซึ่งจะถือโอกาสเริ่มดำเนินนโยบายในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นในประเทศอาเซียนได้ฟรีตามความสมัครใจ โดยจะเน้นการเรียนเพื่อให้นำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ตนยังได้เริ่มนโยบายให้ มร. จัดงานประชุมและบริการทางวิชาการให้มากขึ้นในปี 2555 รวมถึงจะมีการจัดงบวิจัยเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 1 เท่าตัว เพื่อให้สามารถผลิตงานวิจัยที่ออกมารับใช้สังคมได้มากขึ้นด้วย.

 

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 10 พ.ย. 2554 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
894 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์