ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
18 ตุลาคม 2554

      

ตรวจราชการอุทกภัยจ.ปราจีนบุรี

 

 

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ คณะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี  วงษ์สมาน) รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสุธาวดี เศขรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สป.ศธ. และผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๕ (นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาซึ่งประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยจำนวน ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านสร้าง กบินทร์บุรี และอำเภอเมืองปราจีนบุรี ซึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาหนักที่สุดได้แก่ อำเภอบ้านสร้างและกบินทร์บุรี มีรายละเอียดการตรวจเยี่ยมดังนี้

        ช่วงเช้า ร่วมประชุมกับผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต ๑ และ ๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้แทนจากโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูล สภาพปัญหา และความเดือดร้อนของหน่วยงาน/สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย        

        ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่

        ๑) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี สภาพน้ำท่วมบริเวณทางเข้าสถานศึกษา อาคารฝึกปฏิบัติงานช่าง และอาคารบริเวณใกล้เคียง น้ำท่วมสูงประมาณ ๓๐ – ๘๐ เซนติเมตร

         ๒) โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ สภาพของโรงเรียนน้ำท่วมสูงประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ต้องใช้เรือในการเข้าไปดูสภาพความเสียหายของอาคาร สถานที่ ซึ่งโรงเรียนประสบกับน้ำท่วมทั่วบริเวณ ทั้งอาคารเรียน โรงอาหาร และสนามกีฬา

        ๓) โรงเรียนชิตใจชื่น อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๗ สภาพของโรงเรียนน้ำท่วมขังอาคารหอประชุม บริเวณสนามและรอบบริเวณโรงเรียน สูงประมาณ 50 เซนติเมตร – 1 เมตร ซึ่งปริมาณน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง

 

 

แหล่งที่มาข้อมูล : นางชวาลา หลบหลีกพาล
                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

                        สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.
                        02-2802873


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
430 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์