มทร.ธัญบุรีอบรมสมุนไพรไล่แมลง
  ข่าวทั้งหมด
15 กรกฎาคม 2551

      

มทร.ธัญบุรีอบรมสมุนไพรไล่แมลง

ขึ้นชื่อ "แมลง" ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือคนธรรมดาอย่างเราก็ไม่อยากที่จะเข้าใกล้ หรือไปสัมผัสสักเท่าไหร่ เพราะไม่สามารถทราบได้ว่าแมลงเล่านั้นจะมีพิษร้ายแรงจนอาจทำให้ผลผลิตของเกษตรกรหรือร่างกายเกิดอาการแพ้ อาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

ผศ.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสมุนไพรในชีวิตประจำวันขึ้น โดยครั้งนี้ได้นำหัวข้อความรู้เบื้องต้นในการใช้สมุนไพรไล่แมลง มาอบรม เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้สารเคมีในการไล่แมลงมากขึ้นและเกิดผลกระทบต่อตัวผู้ใช้ สิ่งแวดล้อมอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยจะแบ่งการอบรมออกเป็นสองช่วง ในช่วงแรกของการอบรมจะเน้นทฤษฎีที่บอกถึงประสิทธิภาพสูงสุดของส่วนที่ควรนำมาใช้ ในช่วงที่สองจะเป็นการสอนการนำสมุนไพรมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น โลชั่น สเปรย์ ธูป เป็นต้น

"พืชสมุนไพรหลายชนิดมีฤทธิ์ไล่แมลงเนื่องจากส่วนต่างๆ เช่น ใบ ราก ลำต้น เปลือก ดอก ผล และเมล็ดมีสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูพืช การออกฤทธิ์มีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงสามารถทำให้แมลงตายทันทีโดยมักจะมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและระบบหายใจของแมลง หากเป็นทางอ้อม จะมีผลต่อระบบอื่นๆ ในตัวของแมลง เช่น ยับยั้งการกินอาหารของแมลง หรือการลอกคราบของแมลง เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้สามารถใช้สมุนไพรไล่แมลงได้อย่างเหมาะสมผู้ใช้จึงควรรู้ประสิทธิภาพและการใช้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการประหยัดต้นทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี อีกทั้งป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อผู้ใช้และสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่ง" ผศ.จตุพร กล่าว

น.ส.นวลสมร คุณาพรพิพัฒน์กิจ อาชีพรับเหมาทำอาหาร บอกว่า มีปัญหาเรื่องการรบกวนของแมลงวันขณะทำการปรุงอาหาร และบริเวณบ้านมีมดและยุงเยอะทำให้ต้องเสียเงินเดือนละหลายร้อยบาทเพื่อซื้อสารเคมีมากำจัด จึงคิดว่าการมาเข้าอบรมครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการของตนเอง

หากท่านผู้ใดสนใจที่จะเข้าอบรมโครงการต่างๆ ของสถาบันวิจัยเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2549-3526

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง บ้านเมือง

470 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.91  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์