มทร.ธัญบุรีอบรมสมุนไพรไล่แมลง
  ข่าวทั้งหมด
15 กรกฎาคม 2551

      

มทร.ธัญบุรีอบรมสมุนไพรไล่แมลง

ขึ้นชื่อ "แมลง" ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือคนธรรมดาอย่างเราก็ไม่อยากที่จะเข้าใกล้ หรือไปสัมผัสสักเท่าไหร่ เพราะไม่สามารถทราบได้ว่าแมลงเล่านั้นจะมีพิษร้ายแรงจนอาจทำให้ผลผลิตของเกษตรกรหรือร่างกายเกิดอาการแพ้ อาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

ผศ.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสมุนไพรในชีวิตประจำวันขึ้น โดยครั้งนี้ได้นำหัวข้อความรู้เบื้องต้นในการใช้สมุนไพรไล่แมลง มาอบรม เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้สารเคมีในการไล่แมลงมากขึ้นและเกิดผลกระทบต่อตัวผู้ใช้ สิ่งแวดล้อมอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยจะแบ่งการอบรมออกเป็นสองช่วง ในช่วงแรกของการอบรมจะเน้นทฤษฎีที่บอกถึงประสิทธิภาพสูงสุดของส่วนที่ควรนำมาใช้ ในช่วงที่สองจะเป็นการสอนการนำสมุนไพรมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น โลชั่น สเปรย์ ธูป เป็นต้น

"พืชสมุนไพรหลายชนิดมีฤทธิ์ไล่แมลงเนื่องจากส่วนต่างๆ เช่น ใบ ราก ลำต้น เปลือก ดอก ผล และเมล็ดมีสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูพืช การออกฤทธิ์มีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงสามารถทำให้แมลงตายทันทีโดยมักจะมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและระบบหายใจของแมลง หากเป็นทางอ้อม จะมีผลต่อระบบอื่นๆ ในตัวของแมลง เช่น ยับยั้งการกินอาหารของแมลง หรือการลอกคราบของแมลง เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้สามารถใช้สมุนไพรไล่แมลงได้อย่างเหมาะสมผู้ใช้จึงควรรู้ประสิทธิภาพและการใช้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการประหยัดต้นทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี อีกทั้งป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อผู้ใช้และสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่ง" ผศ.จตุพร กล่าว

น.ส.นวลสมร คุณาพรพิพัฒน์กิจ อาชีพรับเหมาทำอาหาร บอกว่า มีปัญหาเรื่องการรบกวนของแมลงวันขณะทำการปรุงอาหาร และบริเวณบ้านมีมดและยุงเยอะทำให้ต้องเสียเงินเดือนละหลายร้อยบาทเพื่อซื้อสารเคมีมากำจัด จึงคิดว่าการมาเข้าอบรมครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการของตนเอง

หากท่านผู้ใดสนใจที่จะเข้าอบรมโครงการต่างๆ ของสถาบันวิจัยเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2549-3526

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง บ้านเมือง

89 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.53  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์