ศธ.ปรับเกณฑ์วิทยฐานะใหม่
  ข่าวทั้งหมด
3 ตุลาคม 2554

      

ศธ.ปรับเกณฑ์วิทยฐานะใหม่

 

นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจขึ้น เพื่อพิจารณาหาแนวทางหรือจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ เนื่องจากปัจจุบันการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ2 หลักเกณฑ์ คือ 1.หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตามมาตรา ว.17 ที่เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการศึกษา กับ 2.หลักเกณฑ์การประเมินตาม ว.25 ที่เป็นการประเมินผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ ซึ่งการประเมินดังกล่าวผู้ขอจะถูกประเมิน 3 ด้านได้แก่ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน การบริหารการจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการผลงานดีเด่น
          โฆษก ศธ.กล่าวต่อว่า ผู้ขอสามารถเลือกหลักเกณฑ์และวิธีการใดก็ได้แต่ผลการปฏิบัติที่ต้องแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม ยังเป็นข้อวิตกกังวลของบุคลากรทางการศึกษา ที่อาจไม่สันทัดในการนำเสนออย่างเป็นระบบส่งผลให้ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมิน จึงอาจผนวกหรือใช้เป็นส่วนเสริมควบคู่กับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการประเมินความเหมาะสมผลงานทางวิชาการ เพราะมีครูปฏิบัติงานเก่ง แต่นำเสนอผลงานไม่เก่ง หลักเกณฑ์วิทยฐานะรูปแบบใหม่จะวัดการปฏิบัติงานมากขึ้น

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1037 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.91  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์