ศธ.ปรับเกณฑ์วิทยฐานะใหม่
  ข่าวทั้งหมด
3 ตุลาคม 2554

      

ศธ.ปรับเกณฑ์วิทยฐานะใหม่

 

นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจขึ้น เพื่อพิจารณาหาแนวทางหรือจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ เนื่องจากปัจจุบันการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ2 หลักเกณฑ์ คือ 1.หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตามมาตรา ว.17 ที่เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการศึกษา กับ 2.หลักเกณฑ์การประเมินตาม ว.25 ที่เป็นการประเมินผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ ซึ่งการประเมินดังกล่าวผู้ขอจะถูกประเมิน 3 ด้านได้แก่ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน การบริหารการจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการผลงานดีเด่น
          โฆษก ศธ.กล่าวต่อว่า ผู้ขอสามารถเลือกหลักเกณฑ์และวิธีการใดก็ได้แต่ผลการปฏิบัติที่ต้องแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม ยังเป็นข้อวิตกกังวลของบุคลากรทางการศึกษา ที่อาจไม่สันทัดในการนำเสนออย่างเป็นระบบส่งผลให้ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมิน จึงอาจผนวกหรือใช้เป็นส่วนเสริมควบคู่กับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการประเมินความเหมาะสมผลงานทางวิชาการ เพราะมีครูปฏิบัติงานเก่ง แต่นำเสนอผลงานไม่เก่ง หลักเกณฑ์วิทยฐานะรูปแบบใหม่จะวัดการปฏิบัติงานมากขึ้น

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
106 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์