ของขวัญปีใหม่เพื่อครูเครื่องราชได้ทันสิ้นปีชั้นสายสะพาย ป.ม.
  ข่าวทั้งหมด
3 ตุลาคม 2554

      

ของขวัญปีใหม่เพื่อครูเครื่องราชได้ทันสิ้นปีชั้นสายสะพาย ป.ม.

 

          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการครู ว่า ตนมีความเห็นว่า ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ทำงานเพื่อประเทศชาติมาอย่างซื่อสัตย์ ที่มีโอกาสจะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ม. ควรที่จะได้รับการเร่งรัดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านนี้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวเองและวงศ์ตระกูล ดังนั้น ตนจึงได้ได้เร่งรัดให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.เพื่อประโยชน์ทางด้านสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณนี้ ซึ่งล่าสุดตนได้รับทราบว่า ทางสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประธาน ก.ค.ศ. ได้ให้ความเห็นชอบ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณา และหากเมื่อ รมว.ศธ.ให้ความเห็นชอบแล้ว ก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป พร้อมแจ้งให้ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พิจารณาอนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์ใน บัญชี 41 ด้วย

 

          ที่มา: http://www.naewna.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
81 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์