การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ข่าวทั้งหมด
16 กันยายน 2554

      

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รูปแบบการจัดการศึกษาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเป็นการจัดการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ใน ๕ ด้าน คือ ๑.ศักยภาพทรัพยากร ๒.ศักยภาพภูมิอากาศ ๓.ศักยภาพภูมิประเทศ  ๔.ศักยภาพของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี   และ๕.ศักยภาพของบุคคล ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่จะต้องช่วยกันสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมให้แต่ละพื้นที่  โดยประสานกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตร พัฒนาอาชีพ พัฒนาศักยภาพ หรืออาจหาผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศลงไปช่วยโดยกระทรวงศึกษาธิการจะกระจายอำนาจการบริหารจัดการ การบริหาร และงบประมาณ ทั้งนี้เชื่อว่าผู้บริหารในระดับพื้นมีความสามารถพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้ แต่ที่ผ่านมาถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบ และกฎหมาย กฏเกณฑ์  ซึ่งต่อไปจะมีการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น

       “วันนี้อยากให้ทุกท่านช่วยกันคิด เพื่อเปลี่ยนวิธีการทำงานที่สามารถปฏิบัติได้ เพราะที่ผ่านมาได้พยามทำสูงเม่นโมเดล แม้จะทำมานานกว่าสิบปีแต่ก็ยังไม่สำเร็จ เพราะติดกรอบกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ โลกเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้ว สพฐ.ยังไม่เปลี่ยนเพราะไม่มีใครกล้าเปลี่ยน เพราะถ้าเปลี่ยนจะถูกมองด้วยสายตาแปลกๆ แต่วันนี้จะต้องเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก”  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยว่า ที่ผ่านมาการสอนภาษาอังกฤษจะเน้นการสอนGrammar ดังนั้นจะต้องเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนให้นักเรียนสามารถพูดเพื่อการสื่อสารได้ก่อนการใช้ Grammar  โดยจะต้องจัดหลักสูตรการเรียนรู้แยกเป็นกลุ่มหลักสูตรตามอัจฉริยภาพของนักเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนตามความสนใจและความถนัด และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช่วยจัดหลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงอุดมศึกษา โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาจะมี มัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการหรืออาชีวศึกษาแท่งใหม่แต่เป็นอาชีวศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และงานวิจัยของสถาบันวิจัยมาพัฒนาเป็นหลักสูตร การศึกษาเพื่อก่อให้เกิดรายได้และอาชีพ

          “วันนี้จึงเป็นวันสำคัญที่ให้ทุกคนนำประสบการณ์ที่มีมาหลอมรวมกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย การศึกษาจะต้องเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ และทำให้คนในพื้นที่มีงานทำ ที่ผ่านมาระบบการศึกษามีปัญหาเรียนจบแล้วไม่มีงานทำ ทุกคนจะต้องรวมกันแก้ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง วันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องร่วมกันทำภารกิจ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ประสบความสำเร็จ"  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษิการ กล่าว

อิชยา/ข่าว-ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ
84 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.66  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์