การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ข่าวทั้งหมด
16 กันยายน 2554

      

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รูปแบบการจัดการศึกษาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเป็นการจัดการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ใน ๕ ด้าน คือ ๑.ศักยภาพทรัพยากร ๒.ศักยภาพภูมิอากาศ ๓.ศักยภาพภูมิประเทศ  ๔.ศักยภาพของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี   และ๕.ศักยภาพของบุคคล ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่จะต้องช่วยกันสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมให้แต่ละพื้นที่  โดยประสานกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตร พัฒนาอาชีพ พัฒนาศักยภาพ หรืออาจหาผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศลงไปช่วยโดยกระทรวงศึกษาธิการจะกระจายอำนาจการบริหารจัดการ การบริหาร และงบประมาณ ทั้งนี้เชื่อว่าผู้บริหารในระดับพื้นมีความสามารถพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้ แต่ที่ผ่านมาถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบ และกฎหมาย กฏเกณฑ์  ซึ่งต่อไปจะมีการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น

       “วันนี้อยากให้ทุกท่านช่วยกันคิด เพื่อเปลี่ยนวิธีการทำงานที่สามารถปฏิบัติได้ เพราะที่ผ่านมาได้พยามทำสูงเม่นโมเดล แม้จะทำมานานกว่าสิบปีแต่ก็ยังไม่สำเร็จ เพราะติดกรอบกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ โลกเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้ว สพฐ.ยังไม่เปลี่ยนเพราะไม่มีใครกล้าเปลี่ยน เพราะถ้าเปลี่ยนจะถูกมองด้วยสายตาแปลกๆ แต่วันนี้จะต้องเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก”  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยว่า ที่ผ่านมาการสอนภาษาอังกฤษจะเน้นการสอนGrammar ดังนั้นจะต้องเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนให้นักเรียนสามารถพูดเพื่อการสื่อสารได้ก่อนการใช้ Grammar  โดยจะต้องจัดหลักสูตรการเรียนรู้แยกเป็นกลุ่มหลักสูตรตามอัจฉริยภาพของนักเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนตามความสนใจและความถนัด และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช่วยจัดหลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงอุดมศึกษา โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาจะมี มัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการหรืออาชีวศึกษาแท่งใหม่แต่เป็นอาชีวศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และงานวิจัยของสถาบันวิจัยมาพัฒนาเป็นหลักสูตร การศึกษาเพื่อก่อให้เกิดรายได้และอาชีพ

          “วันนี้จึงเป็นวันสำคัญที่ให้ทุกคนนำประสบการณ์ที่มีมาหลอมรวมกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย การศึกษาจะต้องเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ และทำให้คนในพื้นที่มีงานทำ ที่ผ่านมาระบบการศึกษามีปัญหาเรียนจบแล้วไม่มีงานทำ ทุกคนจะต้องรวมกันแก้ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง วันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องร่วมกันทำภารกิจ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ประสบความสำเร็จ"  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษิการ กล่าว

อิชยา/ข่าว-ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ
659 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์