นร.หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนพร้อมเดินหน้า เตรียมพร้อมแก้ปัญหาที่เคยเกิดมาแล้ว
  ข่าวทั้งหมด
16 กันยายน 2554

      

นร.หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนพร้อมเดินหน้า เตรียมพร้อมแก้ปัญหาที่เคยเกิดมาแล้ว

          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมนโยบายด้านต่างประเทศ ของ ศธ. ว่า ได้มอบให้ สป.จัดทำเกณฑ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 โดยจะเริ่มปีการศึกษาหน้า เน้นนักเรียน ม.4 เพื่อให้มีระยะเวลาเตรียมตัวเรียนรู้หลักสูตร ภาษาที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศมากขึ้น พร้อมทั้งมีแนวคิดให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ได้รับการอบรมพัฒนาในสาขาวิชานั้นๆ มากขึ้น โดย 5 องค์กรหลังของศธ.ได้สรุปถึงภารกิจด้านต่างประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการเป็น 3 รูปแบบ คือ 1. ความร่วมมือพหุภาคี กับองค์การต่าง ๆ คือ UNESCO SEAMEO ASEAN 2. ความร่วมมือระดับทวิภาคี หรือความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่ผ่านมา ทั้งประเทศในอาเซียน เอเชีย-แปซิฟิก สหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา และประเทศตะวันออกกลาง 3. ความร่วมมือที่เป็นนโยบายพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ ทั้งนี้ ศธ.จะเน้นความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งความร่วมมือกับองค์การต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคจนถึง UNESCO ให้มากขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองกับประเทศต่างๆ ได้อย่างราบรื่น

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ได้ดำเนินการไปแล้ว 2 รุ่น จากข้อมูล ณ วันที่12 กันยายน 2554 พบว่าในรุ่นแรก ปี 2547 มีผู้ได้รับทุน 921 คน และสำเร็จการศึกษาแล้ว 638 คน (แยกเป็นต่างประเทศ 438 คน ในประเทศ 200 คน) ส่วนรุ่นที่ 2 ปี 2549 มีผู้ได้รับทุน 915คน สำเร็จการศึกษาแล้ว 202 คน (แยกเป็นต่างประเทศ 123 คน ในประเทศ 79 คน) ซึ่ง รัฐบาลมีนโยบายที่จะดำเนินการในรุ่นที่ 3 โดยเน้นให้ไปศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของประเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ สามารถนำองค์ความรู้กลับมาพัฒนาประเทศมากขึ้น จึงได้มอบให้ สป.จัดทำเกณฑ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ในปีการศึกษาหน้า โดยนำปัญหาที่พบจากการดำเนินการมาแล้วทั้ง 2 รุ่น มาปรับใช้ให้เกิดผลกระทบต่อโครงการน้อยที่สุด โดยเฉพาะปัญหานักเรียนที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่มีระยะเวลาเตรียมตัวที่ดีพอ ปรับตัวลำบาก ภาษาไม่ไหว ส่งผลกระทบให้เรียนไม่จบ หรือต้องกลับมาเรียนต่อในประเทศไทยหลายราย ในรุ่นที่ 3 นี้จะให้เด็กได้มีระยะเวลาเตรียมตัวมากขึ้น จึงมีแนวคิดให้เด็กที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และสถานศึกษาเอกชน ควรมีการเตรียมตัวมาตั้งแต่ ม.4 เพื่อให้ระยะเวลาภายในเวลา 3 ปี ก่อนที่เด็กจะเดินทางไปศึกษาต่อได้มีโอกาสปรับตัว เรียนรู้ภาษา หลักสูตร และวิชาการด้านต่าง ๆให้มีความพร้อมก่อนจะไปศึกษาต่อ โดยจะให้มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงในแต่ละสาขาวิชาที่เด็กจะไปศึกษา สำหรับแนวทางดำเนินการหรือปัญหาใดๆ ของโครงการซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้รัฐบาลตัดสินใจ ก็ให้เสนอเข้ามา เพื่อให้ ครม.พิจารณา ต่อไป

 

          ที่มา: http://www.naewna.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
219 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์