มสด.เปิดป.บัณฑิตสอนครูเอกชน
  ข่าวทั้งหมด
1 กันยายน 2554

      

มสด.เปิดป.บัณฑิตสอนครูเอกชน

 

          นายสวงค์ บุญปลูก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยถึงการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู (รุ่นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2554 ว่า มสด.ได้เปิดหลักสูตรป.บัณฑิต ตามคำร้องขอจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพราะยังมีครูจำนวนหนึ่งที่ยังไม่มีวุฒิครู ยังคงยื่นความจำนงขอเรียน เพื่อนำวุฒิประกอบการสอนอย่างถูกต้อง จึงร้องขอให้ทุกมหาวิทยาลัยที่เคยเปิดสอน ป.บัณฑิต ทำการสอนอีกครั้ง ซึ่งทางมสด.ได้รับนโยบายจากคุรุสภา หากจะเปิดหลักสูตร จะต้องกำหนดเงื่อนไขให้ทางมหาวิทยาลัยปฏิบัติ กล่าวคือ รับเฉพาะบุคคลที่เป็นครูในโรงเรียนเอกชน และมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 1 ปีเท่านั้น โดยรับจำนวนได้ 300 คนและต้องจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม ไม่เกิน50 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 กันยายน สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2244-5172 หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว มสด.ยืนยันไม่รับเด็ดขาด เพราะถือเป็นการผิดระเบียบที่คุรุสภากำหนด

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
596 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์