มสด.เปิดป.บัณฑิตสอนครูเอกชน
  ข่าวทั้งหมด
1 กันยายน 2554

      

มสด.เปิดป.บัณฑิตสอนครูเอกชน

 

          นายสวงค์ บุญปลูก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยถึงการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู (รุ่นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2554 ว่า มสด.ได้เปิดหลักสูตรป.บัณฑิต ตามคำร้องขอจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพราะยังมีครูจำนวนหนึ่งที่ยังไม่มีวุฒิครู ยังคงยื่นความจำนงขอเรียน เพื่อนำวุฒิประกอบการสอนอย่างถูกต้อง จึงร้องขอให้ทุกมหาวิทยาลัยที่เคยเปิดสอน ป.บัณฑิต ทำการสอนอีกครั้ง ซึ่งทางมสด.ได้รับนโยบายจากคุรุสภา หากจะเปิดหลักสูตร จะต้องกำหนดเงื่อนไขให้ทางมหาวิทยาลัยปฏิบัติ กล่าวคือ รับเฉพาะบุคคลที่เป็นครูในโรงเรียนเอกชน และมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 1 ปีเท่านั้น โดยรับจำนวนได้ 300 คนและต้องจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม ไม่เกิน50 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 กันยายน สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2244-5172 หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว มสด.ยืนยันไม่รับเด็ดขาด เพราะถือเป็นการผิดระเบียบที่คุรุสภากำหนด

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
642 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์