สพฐ.ปรับปรุง "หลักสูตรใหม่" ชั่วโมงเรียนน้อยลง
  ข่าวทั้งหมด
10 กรกฎาคม 2551

      

Source - ไทยโพสต์ (Th)

Thursday, July 10, 2008  07:47

          ศึกษาธิการ - สพฐ.ปรับหลักสูตรใหม่เสร็จแล้ว! รอ "สมชาย" ลงนามก่อประกาศลงในราชกิจานุเบกษา เด็กเรียนน้อยลง เนื้อหาไม่ซ้ำซ้อน กำหนดชัดเจนแต่ละช่วงชั้นควรเรียนวิชาอะไร แต่ละปีใช้เวลาเรียนกี่ชั่วโมง นำร่องก่อน 555 โรงปี 2552 ก่อนใช้จริงทุกโรงปี 2553
          นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้เสนอร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 (ฉบับปรับปรุง)ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)ให้นายสมชาย วงส์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.)พิจารณาลงนามและนำไปประกาศลงในราชกิจานุเบกษา
          นางเบญจลักษณ์กล่าวอีกว่า หลักสูตรใหม่นี้ยังคงมี 8 กลุ่มสาระเหมือนเดิม แต่เมื่อนำมาใช้แล้วจะทำให้เด็กเรียนน้อยลง เพราะในหลักสูตรใหม่ระบุไว้ชัดเจนว่า ระดับประถมศึกษาให้เรียนไม่เกิน 1,000 ชั่วโมงต่อปี ระดับม.ต้นไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อปี และ ม.ปลายรวม 3 ปีไม่เกิน 3,600 ชั่วโมง ต่างจากหลักสูตรเก่า ซึ่งไม่มีการระบุชัดเจนว่าแต่ละระดับห้ามเรียนเกินกี่ชั่วโมง โรงเรียนส่วนใหญ่จึงมักจัดเวลาเรียนมากเกินไป นอกจากนั้นหลักสูตรใหม่ยังมีการปรับลดมาตรฐานตัวชี้วัดลงจาก 76 เหลือ 67 โดยตัดลดมาตรฐานชี้วัดที่ซ้ำซ้อนกัน ทำให้นักเรียนไม่ต้องเสียเวลาเรียนมาเรียนเนื้อหาที่ซ้ำๆ กัน
          นอกจากนั้น หลักสูตรฉบับปรับปรุงยังกำหนดชัดเจนว่า แต่ละปีต้องมีเวลาเรียนขั้นต่ำใน 8 กลุ่มสาระเท่าใด เช่น ป.1 ต้องมีเวลาเรียนขั้นต่ำวิชาภาษาไทย 200 ชั่วโมง คณิตศาสตร์ 200 ชั่วโมง วิทยาศาสตร์ 80 ชั่วโม่ง สังคมศึกษา 80 ชั่วโมง สุขศึกษาและพลศึกษา 80 ชั่วโมง ศิลปะ 80 ชั่วโมง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 ชั่วโมง และภาษาต่างประเทศ 40 ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง ขณะที่หลักสูตรเดิมไม่มีการกำหนดเลยว่าแต่ละปีต้องมีเวลาเรียนกี่ชั่วโมงในแต่ละวิชาการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนจึงลักลั่นกันมาก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเมื่อนักเรียนย้ายโรงเรียน และการที่ไม่มีโครงสร้างเวลาเรียนที่แน่นอน สถานศึกษามักจัดเวลาเรียนตามความพร้อมของบุคลากรมากกว่าคำนึงถึงความเหมาะสม
          อย่างไรก็ตาม การกำหนดโครงสสร้างเวลาเรียนไว้แน่นอนเช่นนี้จะช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ อีกทั้งยังเป็นการให้ทิศทางในการจัดการเรียนการสอนแต่ละโรงเรียนด้วย โดยในระดับประถมศึกษาให้โรงเรียนเน้นสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เพราะเป็นพื้นฐานของการเรียนทุกวิชา ส่วนระดับ ม.ต้นเน้นวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ ขณะที่ระดับม.ปลายจะลดวิชาการ เน้นให้นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น
          "หลักสูตรใหม่จะเริ่มนำร่องใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ในระดับ ป.1 ถึง ป.6 ม.1 และ ม.4 ในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศจำนวน 555 แห่ง เมื่อถึงปีการศึกษา 2553 จึงเริ่มใช้จริงในทุกโรงเรียน โดยทยอยเริ่มใช้ทีละชั้นปีจนครบทุกระดับชั้นปีใน 2555"--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ไทยโพสต์ (Th)

191 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์