ครูเอกชนเบิกค่าเทอมถึงป.ตรี
  ข่าวทั้งหมด
9 สิงหาคม 2554

      

ครูเอกชนเบิกค่าเทอมถึงป.ตรี

 

          โพสต์ทูเดย์ -ครูเอกชนเฮเบิกค่าเล่าเรียนลูกได้ถึงปริญญาตรี
          นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน เห็นชอบในหลักการให้เบิกจ่ายสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรของครูโรงเรียนเอกชนได้ถึงระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน จากเดิมที่กำหนดให้เบิกค่าเล่าเรียนได้สูงสุดในระดับอนุปริญญา
          ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครูฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)ไปจัดทำรายละเอียดจำนวนครูโรงเรียนเอกชนทั้งหมด 1.7 แสนคนว่า มีบุตรที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือกำลังจะเข้าเรียนจำนวนกี่คน เพื่อกำหนดงบประมาณของกองทุนที่จะนำมาใช้เบิกค่าเล่าเรียนบุตรดังกล่าว
          นอกจากนี้ สำหรับจำนวนเพดานที่จะเบิกค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีได้นั้นทางมหาวิทยาลัยจะระบุไว้ว่าส่วนไหนที่สามารถนำไปเบิกเป็นค่าเล่าเรียนบุตรได้โดยการเบิกค่าเล่าเรียนส่วนนี้จะเป็นลักษณะเดียวกับการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันครูเอกชนสามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลและสามารถใช้สิทธิบุตรได้ 3 คนเท่านั้น
          นายชาญวิทย์ กล่าวว่า ในจำนวนบุตรที่จะให้ใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนได้ ยังกำหนดไว้จำนวน 3 คนตามเดิม อย่างไรก็ตามในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครูฯ ครั้งต่อไป สช.จะนำข้อมูลเสนอให้ที่ประชุมต่อไป จากนั้นจะประกาศแจ้งให้ใช้สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ในส่วนนี้ต่อไป
          "การปรับการเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเล่าเรียนจะเป็นแรงจูงใจให้ครูโรงเรียนเอกชนทำงานอยู่กับโรงเรียนมากขึ้น จะได้ไม่ลาออกไปสอบบรรจุเป็นครูโรงเรียนรัฐเพราะปัจจุบันการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรจะมีเฉพาะครูในโรงเรียนรัฐ การเพิ่มสวัสดิการส่วนนี้รวมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนผู้จบปริญญาตรีขั้นต่ำ 1.5 หมื่นบาทของรัฐบาลจะทำให้ครูเอกชนมีกำลังใจทำงานขึ้น"นายชาญวิทย์ กล่าว

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
315 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์