ครูเอกชนเบิกค่าเทอมถึงป.ตรี
  ข่าวทั้งหมด
9 สิงหาคม 2554

      

ครูเอกชนเบิกค่าเทอมถึงป.ตรี

 

          โพสต์ทูเดย์ -ครูเอกชนเฮเบิกค่าเล่าเรียนลูกได้ถึงปริญญาตรี
          นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน เห็นชอบในหลักการให้เบิกจ่ายสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรของครูโรงเรียนเอกชนได้ถึงระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน จากเดิมที่กำหนดให้เบิกค่าเล่าเรียนได้สูงสุดในระดับอนุปริญญา
          ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครูฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)ไปจัดทำรายละเอียดจำนวนครูโรงเรียนเอกชนทั้งหมด 1.7 แสนคนว่า มีบุตรที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือกำลังจะเข้าเรียนจำนวนกี่คน เพื่อกำหนดงบประมาณของกองทุนที่จะนำมาใช้เบิกค่าเล่าเรียนบุตรดังกล่าว
          นอกจากนี้ สำหรับจำนวนเพดานที่จะเบิกค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีได้นั้นทางมหาวิทยาลัยจะระบุไว้ว่าส่วนไหนที่สามารถนำไปเบิกเป็นค่าเล่าเรียนบุตรได้โดยการเบิกค่าเล่าเรียนส่วนนี้จะเป็นลักษณะเดียวกับการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันครูเอกชนสามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลและสามารถใช้สิทธิบุตรได้ 3 คนเท่านั้น
          นายชาญวิทย์ กล่าวว่า ในจำนวนบุตรที่จะให้ใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนได้ ยังกำหนดไว้จำนวน 3 คนตามเดิม อย่างไรก็ตามในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครูฯ ครั้งต่อไป สช.จะนำข้อมูลเสนอให้ที่ประชุมต่อไป จากนั้นจะประกาศแจ้งให้ใช้สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ในส่วนนี้ต่อไป
          "การปรับการเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเล่าเรียนจะเป็นแรงจูงใจให้ครูโรงเรียนเอกชนทำงานอยู่กับโรงเรียนมากขึ้น จะได้ไม่ลาออกไปสอบบรรจุเป็นครูโรงเรียนรัฐเพราะปัจจุบันการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรจะมีเฉพาะครูในโรงเรียนรัฐ การเพิ่มสวัสดิการส่วนนี้รวมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนผู้จบปริญญาตรีขั้นต่ำ 1.5 หมื่นบาทของรัฐบาลจะทำให้ครูเอกชนมีกำลังใจทำงานขึ้น"นายชาญวิทย์ กล่าว

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1356 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์