ก.ค.ศ.เผย48รางวัลระดับชาติ ยื่นขอ’วิทยฐานะเชิงประจักษ์’
  ข่าวทั้งหมด
2 สิงหาคม 2554

      

ก.ค.ศ.เผย48รางวัลระดับชาติ ยื่นขอ'วิทยฐานะเชิงประจักษ์'

 

          นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องการรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติเพื่อนำไปใช้ประกอบในการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ชกพ.) และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ชช.) โดยได้อนุมัติให้รางวัลสูงสุดระดับชาติ 48 รางวัล ที่ข้าราชการครูฯในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา และสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน จะนำไปใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ได้
          เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวว่า สำหรับรางวัลที่ที่ประชุมให้การรับรองที่สามารถยื่นขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานเชิงประจักษ์ ทั้งหมด 48 รางวัล ได้แก่ รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา รางวัลครูผู้มีอุดมการณ์ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน(เหรียญทองระดับประเทศ) โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รางวัลคุรุสภาเข็มทองคำ "คุรุสภาสดุดี" ครูภาษาไทยดีเด่นครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษาทุกประเภทที่ได้รับราวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
          ผู้มีผลงานดีเด่น (มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ) ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ครูภูมิปัญญาไทย ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาดีเด่นสถานศึกษาและหน่วยงาน การศึกษาดีเด่นครูผู้สอนดีเด่น โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ ผลงานวิจัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษาศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ห้องสมุดมีชีวิตประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ นักประดิษฐ์คิดค้นวิจัยแหล่งเรียนรู้ รางวัลพระราชทาน "เสมาธรรมจักร"
          รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน รางวัลบุคคลดีเด่นด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม รางวัลราชมงคลสรรเสริญผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะ การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่ระดับชาติ รางวัลการแข่งขัน Cement and Concrete Innovation ระดับชาติ รางวัลแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง รางวัลเขียนแผนธุรกิจ (โครงการอาชีวสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ) รางวัลกรุงไทยยุววานิช
          รางวัลการแข่งขันทักษะสมรรถนะด้านเทคนิคอาชีวศึกษา-อีซูซุ ระดับชาติ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ รางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ (ชนะเลิศอันดับ 1) รางวัลองค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย และรางวัลพระราชทาน อย่างไรก็ตาม ก.ค.ศ.จะแจ้งชื่อรางวัลให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบต่อไป เพื่อคัดเลือกรายชื่อข้าราชการครูฯในสังกัดเพื่อเข้ารับประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายการเสนอชื่อออกไปภายในวันที่ 30 กันยายน

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
251 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์