ก.ค.ศ.เผย48รางวัลระดับชาติ ยื่นขอ’วิทยฐานะเชิงประจักษ์’
  ข่าวทั้งหมด
2 สิงหาคม 2554

      

ก.ค.ศ.เผย48รางวัลระดับชาติ ยื่นขอ'วิทยฐานะเชิงประจักษ์'

 

          นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องการรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติเพื่อนำไปใช้ประกอบในการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ชกพ.) และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ชช.) โดยได้อนุมัติให้รางวัลสูงสุดระดับชาติ 48 รางวัล ที่ข้าราชการครูฯในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา และสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน จะนำไปใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ได้
          เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวว่า สำหรับรางวัลที่ที่ประชุมให้การรับรองที่สามารถยื่นขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานเชิงประจักษ์ ทั้งหมด 48 รางวัล ได้แก่ รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา รางวัลครูผู้มีอุดมการณ์ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน(เหรียญทองระดับประเทศ) โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รางวัลคุรุสภาเข็มทองคำ "คุรุสภาสดุดี" ครูภาษาไทยดีเด่นครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษาทุกประเภทที่ได้รับราวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
          ผู้มีผลงานดีเด่น (มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ) ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ครูภูมิปัญญาไทย ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาดีเด่นสถานศึกษาและหน่วยงาน การศึกษาดีเด่นครูผู้สอนดีเด่น โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ ผลงานวิจัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษาศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ห้องสมุดมีชีวิตประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ นักประดิษฐ์คิดค้นวิจัยแหล่งเรียนรู้ รางวัลพระราชทาน "เสมาธรรมจักร"
          รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน รางวัลบุคคลดีเด่นด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม รางวัลราชมงคลสรรเสริญผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะ การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่ระดับชาติ รางวัลการแข่งขัน Cement and Concrete Innovation ระดับชาติ รางวัลแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง รางวัลเขียนแผนธุรกิจ (โครงการอาชีวสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ) รางวัลกรุงไทยยุววานิช
          รางวัลการแข่งขันทักษะสมรรถนะด้านเทคนิคอาชีวศึกษา-อีซูซุ ระดับชาติ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ รางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ (ชนะเลิศอันดับ 1) รางวัลองค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย และรางวัลพระราชทาน อย่างไรก็ตาม ก.ค.ศ.จะแจ้งชื่อรางวัลให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบต่อไป เพื่อคัดเลือกรายชื่อข้าราชการครูฯในสังกัดเพื่อเข้ารับประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายการเสนอชื่อออกไปภายในวันที่ 30 กันยายน

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
5356 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์