คุรุสภาเปิดให้"ป.บัณฑิต"นอกที่ตั้งเทียบโอน
  ข่าวทั้งหมด
22 กรกฎาคม 2554

      

คุรุสภาเปิดให้"ป.บัณฑิต"นอกที่ตั้งเทียบโอน

 

          ที่ประชุมบอร์ดคุรุสภามีมติเยียวยานักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ที่เรียนในศูนย์นอกที่ตั้งจากทุกมหา'ลัย โดยเปิดให้เทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพ หากไม่ผ่านการประเมินก็ให้สอบเทียบความรู้เอา ชี้ให้โอกาสถึงปี 2554 นี้เท่านั้น ขณะที่ "องค์กร" แย้มสัปดาห์หน้าเตรียมแฉข้อมูลซื้อขาย ป.บัณฑิตชุดใหญ่อีกรอบ

          นายดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมได้พิจารณากรณีที่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ไปจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) นอกที่ตั้ง ทำให้คุรุสภาไม่สามารถอนุมัติให้บัณฑิตที่จบ ป.บัณฑิตได้ เพราะการเรียนศูนย์นอกที่ตั้งนั้นผิดเงื่อนไข ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเพื่อเยียวยานักศึกษาที่ไปเรียนในศูนย์นอกที่ตั้ง โดยกำหนดให้เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาเหล่านี้นำหลักฐาน อาทิ ใบปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใบแสดงผลการเรียน มาใช้ในการเทียบโอน เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ได้

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติว่าการอนุญาตให้เทียบโอนฯ สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต ที่ตกค้างขอใบอนุญาตฯ ต้องมาขอเทียบโอนภายในปี พ.ศ.2554 เท่านั้น เพราะหากเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก็จะต้องมาสอบเทียบความรู้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถขอเทียบโอนฯ ได้ คาดว่าจะมีนักศึกษากลุ่มดังกล่าวประมาณ 2,000 คน

          นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าน่าจะได้ข้อสรุปเรื่องการตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายใบ ป.บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) ที่จบปี 2552 อาทิ รายชื่อนักศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ กับจำนวนรายชื่อที่เสนอมายังคุรุสภา เพื่อจะให้ชี้ชัดไปเลยว่าสิ่งที่ตนทำมาไม่ใช่การกลั่นแกล้งใคร แต่ต้องการที่จะเอาผิดกับผู้ที่ทำผิดจริงๆ.

 

          ที่มา: http://www.thaipost.net


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.73  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์