คุรุสภาเปิดให้"ป.บัณฑิต"นอกที่ตั้งเทียบโอน
  ข่าวทั้งหมด
22 กรกฎาคม 2554

      

คุรุสภาเปิดให้"ป.บัณฑิต"นอกที่ตั้งเทียบโอน

 

          ที่ประชุมบอร์ดคุรุสภามีมติเยียวยานักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ที่เรียนในศูนย์นอกที่ตั้งจากทุกมหา'ลัย โดยเปิดให้เทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพ หากไม่ผ่านการประเมินก็ให้สอบเทียบความรู้เอา ชี้ให้โอกาสถึงปี 2554 นี้เท่านั้น ขณะที่ "องค์กร" แย้มสัปดาห์หน้าเตรียมแฉข้อมูลซื้อขาย ป.บัณฑิตชุดใหญ่อีกรอบ

          นายดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมได้พิจารณากรณีที่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ไปจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) นอกที่ตั้ง ทำให้คุรุสภาไม่สามารถอนุมัติให้บัณฑิตที่จบ ป.บัณฑิตได้ เพราะการเรียนศูนย์นอกที่ตั้งนั้นผิดเงื่อนไข ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเพื่อเยียวยานักศึกษาที่ไปเรียนในศูนย์นอกที่ตั้ง โดยกำหนดให้เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาเหล่านี้นำหลักฐาน อาทิ ใบปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใบแสดงผลการเรียน มาใช้ในการเทียบโอน เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ได้

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติว่าการอนุญาตให้เทียบโอนฯ สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต ที่ตกค้างขอใบอนุญาตฯ ต้องมาขอเทียบโอนภายในปี พ.ศ.2554 เท่านั้น เพราะหากเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก็จะต้องมาสอบเทียบความรู้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถขอเทียบโอนฯ ได้ คาดว่าจะมีนักศึกษากลุ่มดังกล่าวประมาณ 2,000 คน

          นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าน่าจะได้ข้อสรุปเรื่องการตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายใบ ป.บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) ที่จบปี 2552 อาทิ รายชื่อนักศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ กับจำนวนรายชื่อที่เสนอมายังคุรุสภา เพื่อจะให้ชี้ชัดไปเลยว่าสิ่งที่ตนทำมาไม่ใช่การกลั่นแกล้งใคร แต่ต้องการที่จะเอาผิดกับผู้ที่ทำผิดจริงๆ.

 

          ที่มา: http://www.thaipost.net


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1096 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์