"สมชาย"ไฟเขียวแยกประถม-มัธยม
  ข่าวทั้งหมด
8 กรกฎาคม 2551

      

Source - เว็บไซต์สยามรัฐ (Th)

Monday, July 07, 2008  21:04

          ข่าววันที่  7 กรกฎาคม 2551   แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ

          คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเสนอขอปรับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ว่า ขณะนี้การเสนอปรับโครงสร้างชัดเจนแล้วคือ การตั้งสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความเป็นไปได้มาก เนื่องจากนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รมว.ศึกษาธิการ เห็นด้วย และคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ ศธ.ก็เห็นว่ามีความเป็นไปได้ ส่วนการเสนอให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเฉพาะเพื่อดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นสพฐ.ได้ส่งความคิดเห็นไปให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเพื่อให้ดูในแง่ของนโยบายการศึกษาใหญ่และสิ่งที่เกี่ยวข้องด้านกฏหมายว่าดำเนินการได้หรือไม่

          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า การเสนอแยกสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น เป็นความห่วงใยถึงปัญหาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา สพฐ.ได้พยายามเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์การโยกย้าย ซึ่งช่วงแรกที่เข้าโครงสร้างใหม่มีปัญหาร้องเรียนมาประมาณ 40 -50 เรื่องแต่ตอนนี้มีการร้องเรียนมาเพียง 4- 5 เรื่อง ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าปัญหาส่วนหนึ่งได้รับการดูแล แต่กระนั้นก็ยังมีปัญหาเดือดร้อนอยู่ อย่างไรก็ตามขั้นตอนต่อไป สพฐ.จะเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาเพื่อประกาศจัดตั้งเป็นสำนักภายในก่อน สำหรับการตั้งสำนักการศึกษาภาคบังคับนั้นคงไม่จำเป็นต้องตั้งสำนักงานนี้เพราะ สพฐ.ก็ทำหน้าที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว--จบ--แหล่งที่มา/ผู้ส่ง http://www.siamrath.co.th

106 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.64  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์