นครปฐม ชื่นชม "นครแห่งการอ่าน" ม.ราชภัฏขับเคลื่อนกับทุกหน่วยงาน
  ข่าวทั้งหมด
13 กรกฎาคม 2554

      

นครปฐม ชื่นชม "นครแห่งการอ่าน" ม.ราชภัฏขับเคลื่อนกับทุกหน่วยงาน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดเผยถึง "โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนครปฐมให้เป็น นครแห่งการอ่าน" ว่า โครงการนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง "ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านแก่ประชาชนในจังหวัดนครปฐม" โดย ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ, อ.นุชรี บุญศรีงาม, อ.นิพา ผลสงเคราะห์, อ.ธารา จันทร์อนุ และ อ.ไชยณัฐ ดำดี ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จากผลการวิจัยดังกล่าว คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรจะมีการพัฒนาและต่อยอดโดยการสร้างเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนและหนุนเสริมให้เกิดกลไกสนับสนุนและสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งจังหวัด โดยมุ่งหวังว่า จะเกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำงานกันอย่างเป็นเครือข่ายโดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงาน แผนงาน กิจกรรม และเจ้าภาพหลักที่ชัดเจน และได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีความเป็นไปได้ในการผลักดันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการฯได้รับความสนใจจากบรรณารักษ์ห้องสมุด, อปท.และ อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ และหน่วยงานด้านการส่งเสริมการอ่านทั่วจังหวัดนครปฐมสมัครเข้าร่วมสัมมนาอย่างมากมาย

 

          ที่มา: http://www.naewna.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
337 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์