แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 3
  ข่าวทั้งหมด
7 กรกฎาคม 2554

      

การเตรียมพร้อมสำหรับการประชุม IEP

 1. ให้พูดคุยกับครูการศึกษาพิเศษหรือครูการศึกษาประจำเกี่ยวกับการกำหนดเวลา วันที่ และสถานที่สำหรับการประชุม IEP  ทำบัญชีรายชื่อว่าใครควรจะอยู่ร่วมการประชุมบ้าง
 2. ทันทีที่กำหนดการประชุมแล้ว  ให้ส่งคำเชิญถึงทุกๆคนในบัญชีรายชื่อดังตัวอย่างต่อไปนี้

บัตรเชิญ

กรุณามาร่วมการประชุม IEP และร่วมแสดงความคิดเห็น

 

วัน:   พุธที่ 23 ตุลาคม

เวลา:  14.30 น.

สถานที่:  ห้องประชุม 4

 

                            ลงชื่อของคุณ

 

                                ป.ล. ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้  กรุณาแจ้งเวลาที่ท่านสะดวกจะ

                            พูดคุยเกี่ยวกับ IEP ได้  ขอขอบพระคุณอย่างสูง

 

       3.   การเตรียมพร้องสำหรับการประชุม IEP ของคุณนั้น เป็นความคิดที่ดีที่จะคิดไว้ก่อนว่าท่านต้องการจะพูดอะไร  ที่การประชุม  คุณต้องสามารถที่จะ

 • บรรยายความบกพร่องของคุณ
 • คุยเกี่ยวกับจุดแข็งและความต้องการของคุณ
 • บรรยายถึงสไตล์การเรียนรู้ของคุณ (คุณเรียนรู้วิธีไหนดีที่สุดและอะไรที่เหมาะกับการเรียนรู้ของคุณ)
 • บอกสมาชิกในที่ประชุมว่าการชดเชยในห้องเรียนแบบใดที่คุณต้องการและทำไมคุณถึงต้องการมัน  อธิบายว่า การรักษาทางการแพทย์อะไรที่คุณทำอยู่หรือคุณมีความต้องการทางการแพทย์อย่างไร (ถ้าคุณอยากจะแบ่งปันข้อมูล)
 • ทำบัญชีเป้าหมายและวัตถุประสงค์/จุดมาตรฐานทางการศึกษาของคุณ  คุยเกี่ยวกับแผนการเปลี่ยนผ่านสำหรับอนาคต

      4.    เป็นความคิดที่ดีด้วยเหมือนกันที่จะฝึกฝนสิ่งที่ท่านต้องการจะพูด  ฝึกกับคุณพ่อคุณแม่  เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกับครู  (คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องรู้เป้าหมายของคุณก่อนการประชุม เพื่อให้ท่านช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของคุณ)

     5.    หนึ่งสัปดาห์ก่อนการประชุม IEP คุณอาจประสงค์จะส่งคำเตือนไปยังบุคคลที่จะมาเข้าร่วม  คุณพ่อคุณแม่ของคุณ  ครู  ครูใหญ่ และคนอื่นๆ ที่ได้รับการเชิญ  อาจเป็นบันทึกง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 

                เพื่อเตือนความจำของคุณ...

               

                ผมรอคุณที่การประชุม IEP

 

            วันพุธที่ 23 ตุลาคม

                14.30 น. ห้องประชุม 4

 

                ลงชื่อของคุณ

 

การมีส่วนร่วมในการประชุม IEP

1.  ทำให้แน่ใจว่าทุกๆ คนรู้จักกันและกัน  คุณอาจต้องการที่จะแนะนำพวกเขาหรือให้พวกเขาแนะนำตนเอง

2.  พูดเสียงดังและรักษาการประสานตากับคนอื่นไว้

3.  พูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณฝึกฝนมา  รวมทั้งเรื่อง

 • การบกพร่องของคุณ
 • จุดแข็งและความต้องการของท่านในแต่ละวิชา และสไตล์การเรียนรู้ของคุณ
 • การชดเชยในห้องเรียนแบบใดที่คุณต้องการและทำไมคุณถึงต้องการมัน
 • เป้าหมายและวัตถุประสงค์สำหรับปีต่อไป
 • แผนการเปลี่ยนผ่านสำหรับอนาคต

4.  ขอความเห็นและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาใน IEP  ให้แน่ใจว่าทุกๆ คนมีโอกาสที่จะพูดและแบ่งปันความคิดเห็น

5.  ฟังความคิดและคำแนะนำจากสมาชิกในทีม IEP คนอื่นๆ  ถ้าคุณไม่เข้าใจอะไร ให้ขอคำอธิบาย

6.  แบ่งปันความรู้สึกเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่คนอื่นๆ แนะนำ  พยายามให้เห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์อะไรที่สำคัญที่จะจดลงบน IEP (ถ้าคุณไม่สามารถทำเสร็จในเวลาที่มี  ให้จัดวันเวลานัดพบกันอีกครั้ง)

7.  เขียนทุกสิ่งที่ได้ตกลงกันลงไป หรือมีคนช่วยเขียนให้  ดังนั้น IEP ที่สำเร็จสุดท้ายจะถูกเขียนขึ้น

8.  เมื่อการประชุมสิ้นสุด  ให้ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วม

 

หลังการประชุม IEP

 1. ขอสำเนาเอกสาร IEP ฉบับสำเร็จสุดท้าย  อ่านทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจสิ่งที่เขียนไว้
 2. เก็บสำเนา IEP ไว้เพื่อว่าคุณสามารถดูทบทวนเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ
 3. ทำงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์/จุดมาตรฐานใน IEP
 4. ทบทวน IEP ของคุณโดยตลอดปี  ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นต้องเปลี่ยน  ตัวอย่างเช่น  คุณบรรลุเป้าหมายในชั้นเรียนแล้วต้องการเขียนเป้าหมายใหม่  หรือคุณต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นกับวิชาใดวิชาหนึ่ง  ให้ร้องขอจากครูการศึกษาพิเศษ  ครูการศึกษาประจำ  หรือคุณพ่อคุณแม่ให้กำหนดการประชุม IEP ครั้งใหม่อีกครั้ง

(จบ)

โดย : A Student’s Guide to the IEP ของ Marcy McGahee-Kovac

แปลและเรียบเรียงโดย : พรรษชล  ศรีอิสราพร  ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  http://www.braille-cet.in.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: วรชาติ กศน.
1553 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์