แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 3
  ข่าวทั้งหมด
7 กรกฎาคม 2554

      

การเตรียมพร้อมสำหรับการประชุม IEP

 1. ให้พูดคุยกับครูการศึกษาพิเศษหรือครูการศึกษาประจำเกี่ยวกับการกำหนดเวลา วันที่ และสถานที่สำหรับการประชุม IEP  ทำบัญชีรายชื่อว่าใครควรจะอยู่ร่วมการประชุมบ้าง
 2. ทันทีที่กำหนดการประชุมแล้ว  ให้ส่งคำเชิญถึงทุกๆคนในบัญชีรายชื่อดังตัวอย่างต่อไปนี้

บัตรเชิญ

กรุณามาร่วมการประชุม IEP และร่วมแสดงความคิดเห็น

 

วัน:   พุธที่ 23 ตุลาคม

เวลา:  14.30 น.

สถานที่:  ห้องประชุม 4

 

                            ลงชื่อของคุณ

 

                                ป.ล. ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้  กรุณาแจ้งเวลาที่ท่านสะดวกจะ

                            พูดคุยเกี่ยวกับ IEP ได้  ขอขอบพระคุณอย่างสูง

 

       3.   การเตรียมพร้องสำหรับการประชุม IEP ของคุณนั้น เป็นความคิดที่ดีที่จะคิดไว้ก่อนว่าท่านต้องการจะพูดอะไร  ที่การประชุม  คุณต้องสามารถที่จะ

 • บรรยายความบกพร่องของคุณ
 • คุยเกี่ยวกับจุดแข็งและความต้องการของคุณ
 • บรรยายถึงสไตล์การเรียนรู้ของคุณ (คุณเรียนรู้วิธีไหนดีที่สุดและอะไรที่เหมาะกับการเรียนรู้ของคุณ)
 • บอกสมาชิกในที่ประชุมว่าการชดเชยในห้องเรียนแบบใดที่คุณต้องการและทำไมคุณถึงต้องการมัน  อธิบายว่า การรักษาทางการแพทย์อะไรที่คุณทำอยู่หรือคุณมีความต้องการทางการแพทย์อย่างไร (ถ้าคุณอยากจะแบ่งปันข้อมูล)
 • ทำบัญชีเป้าหมายและวัตถุประสงค์/จุดมาตรฐานทางการศึกษาของคุณ  คุยเกี่ยวกับแผนการเปลี่ยนผ่านสำหรับอนาคต

      4.    เป็นความคิดที่ดีด้วยเหมือนกันที่จะฝึกฝนสิ่งที่ท่านต้องการจะพูด  ฝึกกับคุณพ่อคุณแม่  เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกับครู  (คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องรู้เป้าหมายของคุณก่อนการประชุม เพื่อให้ท่านช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของคุณ)

     5.    หนึ่งสัปดาห์ก่อนการประชุม IEP คุณอาจประสงค์จะส่งคำเตือนไปยังบุคคลที่จะมาเข้าร่วม  คุณพ่อคุณแม่ของคุณ  ครู  ครูใหญ่ และคนอื่นๆ ที่ได้รับการเชิญ  อาจเป็นบันทึกง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 

                เพื่อเตือนความจำของคุณ...

               

                ผมรอคุณที่การประชุม IEP

 

            วันพุธที่ 23 ตุลาคม

                14.30 น. ห้องประชุม 4

 

                ลงชื่อของคุณ

 

การมีส่วนร่วมในการประชุม IEP

1.  ทำให้แน่ใจว่าทุกๆ คนรู้จักกันและกัน  คุณอาจต้องการที่จะแนะนำพวกเขาหรือให้พวกเขาแนะนำตนเอง

2.  พูดเสียงดังและรักษาการประสานตากับคนอื่นไว้

3.  พูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณฝึกฝนมา  รวมทั้งเรื่อง

 • การบกพร่องของคุณ
 • จุดแข็งและความต้องการของท่านในแต่ละวิชา และสไตล์การเรียนรู้ของคุณ
 • การชดเชยในห้องเรียนแบบใดที่คุณต้องการและทำไมคุณถึงต้องการมัน
 • เป้าหมายและวัตถุประสงค์สำหรับปีต่อไป
 • แผนการเปลี่ยนผ่านสำหรับอนาคต

4.  ขอความเห็นและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาใน IEP  ให้แน่ใจว่าทุกๆ คนมีโอกาสที่จะพูดและแบ่งปันความคิดเห็น

5.  ฟังความคิดและคำแนะนำจากสมาชิกในทีม IEP คนอื่นๆ  ถ้าคุณไม่เข้าใจอะไร ให้ขอคำอธิบาย

6.  แบ่งปันความรู้สึกเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่คนอื่นๆ แนะนำ  พยายามให้เห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์อะไรที่สำคัญที่จะจดลงบน IEP (ถ้าคุณไม่สามารถทำเสร็จในเวลาที่มี  ให้จัดวันเวลานัดพบกันอีกครั้ง)

7.  เขียนทุกสิ่งที่ได้ตกลงกันลงไป หรือมีคนช่วยเขียนให้  ดังนั้น IEP ที่สำเร็จสุดท้ายจะถูกเขียนขึ้น

8.  เมื่อการประชุมสิ้นสุด  ให้ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วม

 

หลังการประชุม IEP

 1. ขอสำเนาเอกสาร IEP ฉบับสำเร็จสุดท้าย  อ่านทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจสิ่งที่เขียนไว้
 2. เก็บสำเนา IEP ไว้เพื่อว่าคุณสามารถดูทบทวนเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ
 3. ทำงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์/จุดมาตรฐานใน IEP
 4. ทบทวน IEP ของคุณโดยตลอดปี  ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นต้องเปลี่ยน  ตัวอย่างเช่น  คุณบรรลุเป้าหมายในชั้นเรียนแล้วต้องการเขียนเป้าหมายใหม่  หรือคุณต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นกับวิชาใดวิชาหนึ่ง  ให้ร้องขอจากครูการศึกษาพิเศษ  ครูการศึกษาประจำ  หรือคุณพ่อคุณแม่ให้กำหนดการประชุม IEP ครั้งใหม่อีกครั้ง

(จบ)

โดย : A Student’s Guide to the IEP ของ Marcy McGahee-Kovac

แปลและเรียบเรียงโดย : พรรษชล  ศรีอิสราพร  ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  http://www.braille-cet.in.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: วรชาติ กศน.
100 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์