สอศ.อุทธรณ์เกณฑ์ประเมินสมศ.
  ข่าวทั้งหมด
7 กรกฎาคม 2554

      

สอศ.อุทธรณ์เกณฑ์ประเมินสมศ.

          ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.ได้เริ่มดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2554 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า ในส่วนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีเสียงร้องเรียนถึงข้อน่าสังเกตหลายประการเกี่ยวกับการประเมินดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลให้ผลการประเมินออกมาไม่ดีนัก ตนจึงมอบหมายให้คณะทำงานของ สอศ. ไปทำการรวบรวมปัญหาและข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุเสนอกลับไปยัง สมศ. โดยอาจจะต้องทำเรื่องอุทธรณ์ไป ทั้งนี้ขอยืนยันว่าไม่ใช่เพราะผลการประเมินออกมาไม่ดีแล้วเราถึงมาร้องเรียน แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินไม่ชัดเจนมากกว่าที่ทำให้เราต้องอุทธรณ์ อย่างน้อยก็เพื่อจะได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนเพื่อให้การประเมินสถานศึกษารุ่นต่อไปมีคุณภาพยิ่งขึ้น
          "สิ่งที่ครูอาจารย์ในวิทยาลัยที่ สมศ.ได้เข้าไปประเมินแล้วบ่นกันมามาก คือ คุณสมบัติของผู้ประเมินที่ไม่มีความรู้ด้านการอาชีวศึกษา หรือการศึกษาสายอาชีพซึ่งเป็นปัญหามาก เพราะสถานศึกษาจะต้องอธิบายเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อน หรือเกณฑ์การประเมินที่นำมาใช้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือไม่ แม้แต่คำนิยามความหมายของสถานศึกษาของ สมศ.กับ สอศ.ก็ยังไม่ตรงกัน เพราะสถานศึกษาของ สมศ.หมายถึงแค่โรงเรียน วิทยาลัย แต่ สอศ.มีสถานศึกษาหลายประเภท วัด หรือสถานพินิจ ก็เป็นสถานศึกษาที่เราเข้าไปจัดการศึกษาให้ นอกจากนี้วิธีการเก็บข้อมูลที่ใช้กับโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาก็ต้องไม่ใช่วิธีการเดียวกับที่จะนำมาใช้กับสถานศึกษาของ สอศ. เป็นต้น" เลขาธิการ กอศ.กล่าว.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.66  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์