ปรับสพป.เขต6-เชียงใหม่
  ข่าวทั้งหมด
7 กรกฎาคม 2554

      

ปรับสพป.เขต6-เชียงใหม่

นายธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวภายหลังการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2554 ว่า ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต6 ให้สอดคล้องกับเขตการปกครองตามพ.ร.ฎ.จัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาจ.เชียงใหม่ สืบเนื่องจากมีการแยก ต.แจ่มหลวง ต.บ้านจันทร์ และ ต.แม่แดด อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รวมตั้งเป็นอำเภอกัลยาณิวัฒนาจ.เชียงใหม่ ตามพ.ร.ฎ.จัดตั้ง อ.กัลยาณิวัฒนา ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 ธ.ค.52 ส่งผลให้เขตบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงใหม่เขต 6 ที่เดิมประกอบด้วยท้องที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.จอมทอง และอ.แม่แจ่ม ไม่ครอบคลุมท้องที่ อ.กัลยาณิวัฒนา ที่ตั้งขึ้นใหม่
          นายธงทองกล่าวต่อว่า สพฐ.ได้เสนอต่อสภาการศึกษา เพื่อเห็นชอบการกำหนดและแก้ไขเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับเขตการปกครองดังกล่าว ที่ประชุมจึงให้กำหนดและแก้ไขเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เดิมท้องที่ 2 อำเภอ ให้ประกอบด้วยท้องที่ 3 อำเภอ คือ อ.จอมทอง อ.แม่แจ่ม และอ.กัลยาณิวัฒนา และให้แก้ไขประกาศ ศธ. โดยให้ใช้ข้อความว่า "ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 ประกอบด้วยท้องที่อำเภอจอมทอง แม่แจ่ม และกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่"

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.53  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์