ปรับสพป.เขต6-เชียงใหม่
  ข่าวทั้งหมด
7 กรกฎาคม 2554

      

ปรับสพป.เขต6-เชียงใหม่

นายธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวภายหลังการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2554 ว่า ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต6 ให้สอดคล้องกับเขตการปกครองตามพ.ร.ฎ.จัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาจ.เชียงใหม่ สืบเนื่องจากมีการแยก ต.แจ่มหลวง ต.บ้านจันทร์ และ ต.แม่แดด อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รวมตั้งเป็นอำเภอกัลยาณิวัฒนาจ.เชียงใหม่ ตามพ.ร.ฎ.จัดตั้ง อ.กัลยาณิวัฒนา ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 ธ.ค.52 ส่งผลให้เขตบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงใหม่เขต 6 ที่เดิมประกอบด้วยท้องที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.จอมทอง และอ.แม่แจ่ม ไม่ครอบคลุมท้องที่ อ.กัลยาณิวัฒนา ที่ตั้งขึ้นใหม่
          นายธงทองกล่าวต่อว่า สพฐ.ได้เสนอต่อสภาการศึกษา เพื่อเห็นชอบการกำหนดและแก้ไขเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับเขตการปกครองดังกล่าว ที่ประชุมจึงให้กำหนดและแก้ไขเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เดิมท้องที่ 2 อำเภอ ให้ประกอบด้วยท้องที่ 3 อำเภอ คือ อ.จอมทอง อ.แม่แจ่ม และอ.กัลยาณิวัฒนา และให้แก้ไขประกาศ ศธ. โดยให้ใช้ข้อความว่า "ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 ประกอบด้วยท้องที่อำเภอจอมทอง แม่แจ่ม และกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่"

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
951 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์