การแต่งกายด้วยเสื้อและกางเกงสุภาพของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ข่าวทั้งหมด
30 มิถุนายน 2554

      

               สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งแนวปฏิบัติในการแต่งกายด้วยเสื้อและกางเกงสุภาพ ในการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างสตรี ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑.รูปแบบการแต่งกาย

                ๑.๑  ชุดสูท ๓ ชิ้น สูท ๒ ชิ้น และชุดตรวจการ ประกอบด้วยเสื้อแขนยาว หรือแขน ๕ ส่วน กางเกง  ขายาวทรงสุภาพ ตัดด้วยผ้าชนิดหรือสีเดียวกันทั้งเสื้อและกางเกง คือ สำดำ สีเทาเข้ม สีกรมท่า สีน้ำตาลเข้ม หรือสีกากี ทั้งนี้กางเกงต้องไม่รัดรูป ไม่ใช้ผ้ายืด หรือผ้ายืนส์

                ๑.๒  เสือตัวในแบบและสีสุภาพ ไม่ใช้ผ้ายืด รัดรูป

                ๑.๓  รองเท้า ต้องเป็นรองเท้าหุ้ทส้น ไม่ใช่รองเท้าแตะส้นสูง หรือรองเท้าสานรัดส้น

๒.  แนวปฏิบัติการแต่งกาย

                ๒.๑  แต่งกายมาทำงานได้ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ และวันหยุดราชการ โดยไม่เป็นการบังคับ ให้เป็นความสมัครใจ และความพร้อมของแต่ละบุคคล คำนึงถึงการประหยัด

                ๒.๒  หากข้าราชการและลูกจ้างสตรีท่านใดมีความพร้อม ขอให้แต่งกายให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด หากแต่งกายไม่ถูกต้อง จะถือว่าปฏิบัติผิดวินัยในเรื่องการแต่งกาย โดยในชั้นต้นให้ผู้บังคับบัญชาแนะนำให้กลับไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายใหม่ และให้ถือเป็นวันลา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
2952 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์