การแต่งกายด้วยเสื้อและกางเกงสุภาพของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ข่าวทั้งหมด
30 มิถุนายน 2554

      

               สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งแนวปฏิบัติในการแต่งกายด้วยเสื้อและกางเกงสุภาพ ในการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างสตรี ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑.รูปแบบการแต่งกาย

                ๑.๑  ชุดสูท ๓ ชิ้น สูท ๒ ชิ้น และชุดตรวจการ ประกอบด้วยเสื้อแขนยาว หรือแขน ๕ ส่วน กางเกง  ขายาวทรงสุภาพ ตัดด้วยผ้าชนิดหรือสีเดียวกันทั้งเสื้อและกางเกง คือ สำดำ สีเทาเข้ม สีกรมท่า สีน้ำตาลเข้ม หรือสีกากี ทั้งนี้กางเกงต้องไม่รัดรูป ไม่ใช้ผ้ายืด หรือผ้ายืนส์

                ๑.๒  เสือตัวในแบบและสีสุภาพ ไม่ใช้ผ้ายืด รัดรูป

                ๑.๓  รองเท้า ต้องเป็นรองเท้าหุ้ทส้น ไม่ใช่รองเท้าแตะส้นสูง หรือรองเท้าสานรัดส้น

๒.  แนวปฏิบัติการแต่งกาย

                ๒.๑  แต่งกายมาทำงานได้ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ และวันหยุดราชการ โดยไม่เป็นการบังคับ ให้เป็นความสมัครใจ และความพร้อมของแต่ละบุคคล คำนึงถึงการประหยัด

                ๒.๒  หากข้าราชการและลูกจ้างสตรีท่านใดมีความพร้อม ขอให้แต่งกายให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด หากแต่งกายไม่ถูกต้อง จะถือว่าปฏิบัติผิดวินัยในเรื่องการแต่งกาย โดยในชั้นต้นให้ผู้บังคับบัญชาแนะนำให้กลับไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายใหม่ และให้ถือเป็นวันลา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
9322 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์